Over Quli - Achtergrond

Quli

Quli is initieel een initiatief van vijf zorgorganisaties: Amarant, Arq Psychotrauma Expert Groep, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn. Zij vormden de Coöperatieve Quli U.A. die de grootste aandeelhouder in Quli b.v. is. In 2018 is Koraal toegetreden tot de coöperatie. Naast de coöperatie zijn NextGen Ventures en Ordina aandeelhouders in Quli b.v. Quli is gestart als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties en is inmiddels ook een zelfstandige en onafhankelijke sociale onderneming.

Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid van mensen, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing voor mensen en zorgorganisaties zijn steeds belangrijker. Mensen hebben recht op hun zorggegevens en bepalen zelf met wie gegevens gedeeld (mogen) worden. Niet alleen de zorg is een bron van gegevens; ook de mens zelf. En die persoon maakt toenemend gebruik van technologie. Het zorgnetwerk van een mens is persoonlijk en uniek, omvat de hulp van naasten en is altijd groter dan één zorgorganisatie. Daarom startten de initiatiefnemers met Quli een digitale omgeving die autonomie van hun cliënten en patiënten samen met hun naasten faciliteert en participatie in en personalisatie van zorgprocessen stimuleert. Quli helpt nu alle mensen; 24 uur per dag, het hele jaar door, desgewenst levenslang.

De zorgorganisaties

“De nadruk van de Amarant ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. Amarant streeft met de inzet van ehealth en zelfzorgmanagement naar circa 20 procent minder uren professionele (betaalde) zorg.”

“Quli wordt binnen Arq Psychotrauma Expert Groep gebruikt om stemming bij te houden, berichten uit te wisselen en als verbindingsplatform naar Minddistrict en andere systemen en app’s. Arq heeft te maken met een overproductie (te veel patiënten) en streeft ernaar om met ehealth en Quli meer zorg te kunnen bieden met behoud van middelen (mensen).”

“Dichterbij wil met Quli voorwaarden scheppen waardoor mensen met een verstandelijke beperking zin kunnen geven aan het leven en mede hierdoor ook zin hébben in het leven. Dichterbij gaat hierbij uit van het leven dat elke individuele cliënt wil leiden; de cliënt heeft de regie over zijn leven.”

“Het Dr. Leo Kannerhuis ziet ehealth als strategisch instrument om de zorg van de toekomst op een kosteneffectieve wijze te kunnen bieden aan cliënten met autisme. Quli bevordert de eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en ondersteunt de behandeling waardoor deze efficiënter ingezet kan worden.”

Logo Koraal zorg

“Omdat we als Koraal echt de beweging willen maken naar de cliënt. Denken en werken vanuit de cliënt. Quli is het platform waarmee we het hart van wat van de cliënt is, namelijk zijn gegevens, aan hem of haar gaan geven. Die gegevens lijken nu van ons, maar die zijn niet van ons. Die zijn van de cliënt. En dan gaat hij of zij beslissen … (video)”

“Pluryn wil een omslag maken van traditionele zorg, waarin professionals zorg leveren, naar participerende cliënten die afhankelijk van hun mogelijkheden voor een deel of volledig eigenaar zijn van hun eigen zorgproces. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel.”

Quli actueel

Quli staat niet stil. We werken elke dag aan nieuwe functionaliteit en integreren systemen van steeds meer zorgorganisaties. Daarnaast koppelen we ook graag functionaliteit en app’s van andere bedrijven. Zinvolle functionaliteit voor mensen op basis van hun gegevens, daar gaat het om! Lees hierover ons nieuws en onze blogs.

Quli helpt zorgverleners: kosteloos toegang tijdens corona

Quli helpt zorgverleners: kosteloos toegang tijdens corona

Persbericht | Het coronavirus (COVID-19) heeft grote gevolgen voor de zorg. Zorgverleners raken  overbelast, mensen wordt zoveel mogelijk aangeraden thuis te blijven en vooral ouderen raken mogelijk sociaal geïsoleerd. Quli heeft daarom besloten om haar online...

Lees meer
Waarom Quli voor zorgprofessionals tijdens corona?

Waarom Quli voor zorgprofessionals tijdens corona?

Quli is een online platform en PGO dat zorg op afstand mogelijk maakt. Binnen de digitale omgeving, kunnen zorgverlener, patiënt en derde partijen zoals familie of ervaringsdeskundigen gemakkelijk informatie met elkaar uitwisselen. Vanwege de actuele maatregelen die...

Lees meer
Hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona?

Hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona?

Quli is een digitaal platform en PGO voor communicatie tussen jou, je naasten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners. Daarbij kunnen conform MedMij-afsprakenstelsel en andere standaarden ook gegevens tussen systemen van professionals en Quli worden uitgewisseld. Van...

Lees meer

Maak een account aan of neem contact op voor onze demo!