Over Quli - Achtergrond

Quli

Quli is initieel een initiatief van vijf zorgorganisaties: Amarant, Arq Psychotrauma Expert Groep, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn. Zij vormden de Coöperatieve Quli U.A. die de grootste aandeelhouder in Quli b.v. is. In 2018 is Koraal toegetreden tot de coöperatie. Naast de coöperatie zijn NextGen Ventures en Ordina aandeelhouders in Quli b.v. Quli is gestart als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties en is inmiddels ook een zelfstandige en onafhankelijke sociale onderneming.

Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid van mensen, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing voor mensen en zorgorganisaties zijn steeds belangrijker. Mensen hebben recht op hun zorggegevens en bepalen zelf met wie gegevens gedeeld (mogen) worden. Niet alleen de zorg is een bron van gegevens; ook de mens zelf. En die persoon maakt toenemend gebruik van technologie. Het zorgnetwerk van een mens is persoonlijk en uniek, omvat de hulp van naasten en is altijd groter dan één zorgorganisatie. Daarom startten de initiatiefnemers met Quli een digitale omgeving die autonomie van hun cliënten en patiënten samen met hun naasten faciliteert en participatie in en personalisatie van zorgprocessen stimuleert. Quli helpt nu alle mensen; 24 uur per dag, het hele jaar door, desgewenst levenslang.

De zorgorganisaties

“De nadruk van de Amarant ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. Amarant streeft met de inzet van ehealth en zelfzorgmanagement naar circa 20 procent minder uren professionele (betaalde) zorg.”

“Quli wordt binnen Arq Psychotrauma Expert Groep gebruikt om stemming bij te houden, berichten uit te wisselen en als verbindingsplatform naar Minddistrict en andere systemen en app’s. Arq heeft te maken met een overproductie (te veel patiënten) en streeft ernaar om met ehealth en Quli meer zorg te kunnen bieden met behoud van middelen (mensen).”

“Dichterbij wil met Quli voorwaarden scheppen waardoor mensen met een verstandelijke beperking zin kunnen geven aan het leven en mede hierdoor ook zin hébben in het leven. Dichterbij gaat hierbij uit van het leven dat elke individuele cliënt wil leiden; de cliënt heeft de regie over zijn leven.”

“Het Dr. Leo Kannerhuis ziet ehealth als strategisch instrument om de zorg van de toekomst op een kosteneffectieve wijze te kunnen bieden aan cliënten met autisme. Quli bevordert de eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en ondersteunt de behandeling waardoor deze efficiënter ingezet kan worden.”

Logo Koraal zorg

“Omdat we als Koraal echt de beweging willen maken naar de cliënt. Denken en werken vanuit de cliënt. Quli is het platform waarmee we het hart van wat van de cliënt is, namelijk zijn gegevens, aan hem of haar gaan geven. Die gegevens lijken nu van ons, maar die zijn niet van ons. Die zijn van de cliënt. En dan gaat hij of zij beslissen … (video)”

“Pluryn wil een omslag maken van traditionele zorg, waarin professionals zorg leveren, naar participerende cliënten die afhankelijk van hun mogelijkheden voor een deel of volledig eigenaar zijn van hun eigen zorgproces. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel.”

Quli actueel

Quli staat niet stil. We werken elke dag aan nieuwe functionaliteit en integreren systemen van steeds meer zorgorganisaties. Daarnaast koppelen we ook graag functionaliteit en app’s van andere bedrijven. Zinvolle functionaliteit voor mensen op basis van hun gegevens, daar gaat het om! Lees hierover ons nieuws en onze blogs.

Coronavirus en Quli

Coronavirus en Quli

Een computervirus is al niet fijn, laat staan een coronavirus bij mensen. Bij de uitbraak zoals we die nu kennen, is de behoefte aan betrouwbare en actuele informatie groot. Via Inforium kunnen artsen en andere professionals hierin eenvoudig voorzien. Quli is al...

Lees meer
Digitaal noaberschap voor heel Nederland

Digitaal noaberschap voor heel Nederland

Toen mijn moeder een beroerte kreeg, nam mijn vader een groter deel van het huishouden over. In de buurtsuper spraken veel mensen hem aan.Zij informeerden naar mijn moeder en ze deelden elkaars ervaringen. Zo bracht mijn vader samen met de boodschappen nieuwe...

Lees meer

Maak een account aan of neem contact op voor onze demo!