De Crisiskaart in het PGO?

Onlangs was ik bij een overleg over de Crisiskaart. De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen? De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen.

Ik vraag me af wat de rol van Quli inzake de Crisiskaart kan zijn?

  1. Ik heb de Crisiskaart die als voorbeeld op crisiskaart.nl staat ook toegevoegd aan mijn gegevens in Quli. Zie onderstaande foto’s. Quli kan namelijk  PDF’s en andere soorten documenten toevoegen aan mijn gegevens.
  2. Ik pleit er voor om in eerste instantie samenstelling en productie van de kaart te scheiden van het gebruik. Gebruik kan digitaal worden ondersteund. Hierbij kan worden aangehaakt op het streven van VWS, Patiëntenfederatie en Informatieberaad (koepels) op implementatie en opschaling van gebruik van het PGO.
  3. De producent (drukker) van de Crisiskaart stuurt digitale kopie naar Quli én mail naar persoon. Vervolgens krijgt of heeft deze een Quli-account met ‘de kaart’. Iets dergelijks realiseerden we als Quli ook inzake de koppeling met Inforium.
  4. Op die manier heeft de persoon altijd en overal toegang tot zijn digitale Crisiskaart – ook als hij de fysiek kopie niet bij zich draagt. Een familielid, omstander of hulpverlener kan via de eigenaar van de Crisiskaart toegang verkrijgen tot de betreffende gegevens (op de momenten dat dit nodig is). En als de producent gelijk een Friese, Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Marokkaanse en Turkse versie naar Quli stuurt, kan een anderstalige ook helpen en hoeft de kaarteigenaar geen batterij kaarten mee te dragen.
  5. Is dit veilig? Ik stel me voor dat we een veilige verbinding tussen de producent en Quli regelen. Daarnaast kan als de fysieke kaart per post verzonden wordt, deze vergezeld worden van een extra beveiligingscode.
  6. Is dit praktisch en zinvol? Ik zie uit naar jullie reacties!

In Quli kunnen mensen informatie ontvangen en delen. Onderstaand zie je in vier ‘scherm kopieën’ dat ik een Crisiskaart geüpload heb in Quli. Dokter Markus Oei heeft toegang maar collega Sascha Honing niet. En, Quli rapporteert dat Markus Oei mijn Crisiskaart drie keer heeft bekeken.

 

Crisiskaart in Quli Crisiskaart Wie heeft toegang? Wie heeft gekeken?