De patiënt regisseert en registreert, Quli Experience 2018

Quli Experience 2018 zit er weer op. Dank voor jullie deelname. Veel dank aan CareConnections en AFAS Software voor samenwerking en bijdrage. Ook voor IKONE, Edwin Kruys, Frank Wolterink en Erwin Bomers.

Quli Beeldbellen

Elisabeth Van Schaïk en Anne-Miek Vroom verzorgden namens Ikone een presentatie. De conditie van Anne-Miek stond het niet toe om naar Leusden af te reizen. Daarom deed zij haar presentatie in samenspraak met Elisabeth via Quli Beeldbellen. Of zoals Anne-Miek het later via Twitter verwoorde: ”Yes, practice what you preach! Zorg kan zoveel vaker op een fijne manier online en bespaart zoveel energie van zowel mij als eventuele naasten! En zo betrokken zijn bij congressen en een voordracht te kunnen geven is daar een geweldig voorbeeld in!”.

Geïnformeerde puber, buitengesloten volwassene

We wisten, dat veel mensen hun verwijsbrieven niet meer zien. Maar, Elisabeth Van Schaïk’s levensverhaal ‘van via papier geïnformeerde puber naar digitaal buitengesloten volwassene’ gaf indringend beeld van noodzaak van een PGO vanuit ‘patiënt’perspectief. Waar Elisabeth en haar naasten in het verleden verwijsbrieven, recepten, ontslagbrieven en uitslagen van papier lazen, raakten zij door digitalisering buitengesloten. De opkomst van portalen bracht hierin enige verbetering. Maar het raadplegen van meerdere losstaande portalen is niet goed genoeg.

 

Aftermovie Quli Experience 2018

PGO-ontwikkelingen bieden uitkomsten. Dan kunnen gegevens via ‘blue button’ of een andere vorm van berichtenverkeer in het PGO worden opgeslagen. Daardoor kunnen patiënten informatie uit hun persoonlijke zorgnetwerk – dat vaak groter is dan één zorgorganisatie – ‘weer’ gemakkelijk tot zich nemen en bewaren, aanvullen en hergebruiken.

Dappere bestuurders

Frank Wolterink en Erwin Bomers lieten op Quli Experience 2018 zien dat ‘dappere bestuurders’ kiezen voor regionale of lokale scenario’s met meer samenwerking en technologie in de zorg. Technologie zoals het PGO en apps die mensen en samenwerking tussen mensen ondersteunt. Daarbij geeft het PGO cliënten en patiënten een digitale positie in (zorg)processen. Andere en betere processen dan voorheen omdat de burger ‘regisseert en registreert’, eventueel samen met naasten. Of, zoals AFAS Software dat verwoordt, ‘Zorg dat je aan de bron alles goed vastlegt, zodat je je aandacht kunt richten op procesmanagement’. En belangrijke bron is de mens – patiënt, cliënt, naaste en professional!