Digitaal platform voor mensen

In het artikel ‘Digitaal Leiderschap: van instelling naar platform voor passende zorg’ is Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur van Vincent van Gogh, aan het woord. Deze organisatie zet in op e-health en technologie als middel om meer patiënten van de juiste zorg te voorzien. Dit sluit aan bij de visie van Quli. Daarom reageren we hieronder kort op dit artikel.

Platformgedachte
Volgens Jolande Tijhuis is de technologie in de zorg belangrijk om het taboe op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. Zij pleit voor een nog bredere inzet van technologie. Ze ziet het als een platformstrategie voor de ggz. De platformstrategie is vooral bekend van het online shoppen. In plaats van één webwinkel vind je op een platform producten van verschillende aanbieders. “Het gaat voorbij e-health. Het gaat om mensen verbinden, patiënten verbinden aan de juiste zorgverlener, aan de zorg die bij hen past. Het gaat er uiteindelijk om de patiënt te helpen om een goed leven te hebben.”

Deze gedachte sluit nauw aan bij het denken over Quli als burgerplatform en PGO. Een goed platform draait om drie componenten: gegevens, functionaliteiten en (zorg)netwerken. De overheid en MedMij richten zich met het PGO vooral op medische gegevens. Natuurlijk is dit belangrijk, maar het gaat er vervolgens vooral om wat je met die gegevens kunt. Optimaliseren van processen, het creëren van een relevante context rondom de patiënt en het zorgproces, en de mogelijkheid tot interactie zijn daarbij cruciaal.

Quli wil een platform zijn waarmee mensen actief kunnen samenwerken met (zorg-)professionals, naasten en lotgenoten. Het platform draait voor een groep mensen en steeds vaker voor meerdere zorgorganisaties die samenwerken in een regio of landelijk actief zijn. Een voorbeeld hiervan is de lopende implementatie voor Veteranen in Nederland (zie onderstaande film).

 

Vier categorieën functionaliteit

Het burgerplatform en PGO Quli stellen we samen uit vier categorieën functionaliteit:

  1. De eerste categorie is functionaliteit die aangeboden wordt door zorg- en andere organisaties. Dat kunnen portalen (op EPD of ECD), apps en e-health-systemen van die organisaties zijn. In deze categorie vallen ook content-omgevingen van zorgorganisaties met relevante algemene informatie voor bepaalde cliënten of patiënten. Quli koppelt deze functionaliteit op diverse manieren, o.a. via single sign on en gedelegeerde login. In de user interface wordt voorzien door Quli of deze blijft gelijk aan die van het portaal of systeem van de betreffende organisatie.
  2. Quli ontwikkelt natuurlijk ook zelf functionaliteit. Dit is primair generieke functionaliteit die geschikt is voor veel gebruikers met op dat moment laag complexe zorg en sociale behoeften.
  3. Voor specifieke behoeften van veel gebruikers, hergebruikt Quli functionaliteit van derden. Dit omvat bijvoorbeeld in Quli geïntegreerde oplossingen voor chat, mail en beeldbellen. Deze oplossingen hebben zo mogelijk dezelfde user interface als de door Quli zelf ontwikkelde functionaliteit.
  4. Zorgspecifieke functionaliteit wordt gekoppeld met Quli. De functionaliteit van bijvoorbeeld een app als GetGrip of andere platforms zoals Inforium en Kijksluiter, is gericht op bepaalde behoeften van de betreffende doelgroep, mogelijk gedurende korte perioden in hun leven. Dan koppelt Quli deze oplossingen zodanig dat ze door de gebruiker gemakkelijk te gebruiken zijn. Geregistreerde gegevens worden in Quli opgeslagen zodat de gebruiker eigenaar is van de gegevens en deze kan hergebruiken.

Quli als platform
Quli is een burgerplatform en persoonlijke gezondheidsomgeving die samenwerkende zorgorganisaties, doelgroepen en mensen ondersteunt op het gebied van e-health. Quli koppelt EPD’s, ECD’s, ehealth-systemen en apps van zorgorganisaties. Hierdoor kunnen mensen over hun eigen gegevens beschikken. Wil je meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor jou als samenwerkingsverband, zorgorganisatie of burger? Neem dan contact met ons op!