ICT geeft cliënt meer autonomie

ICT geeft cliënt meer autonomie

Het verhogen van de productiviteit van zorgmedewerkers en de cliënt in een positie brengen dat hij meer grip krijgt op zijn eigen zorg.

“De kwaliteit van zorg kan zoveel hoger en de kosten per cliënt zoveel lager als we dingen slim organiseren en écht gebruik gaan maken van de kansen die digitalisering biedt.” Een gesprek met Hans ter Brake over innovatie in de care.

We spreken Ter Brake over zijn visie op de care. Maar voordat hij van wal steekt, wil hij eerst wat laten zien. “Kijk, een artikel dat Meriant schreef over hoe zij hun processen hebben vereenvoudigd, zodat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de cliënt en minder tijd kwijt zijn met registraties. En hier een YouTube-filmpje van Estinea over hoe zij medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers toegang geven tot het ondersteuningsplan, zodat er meer onderling overleg en afstemming is. En ook Dichterbij maakte een video over hoe zij de cliënt meer betrekken bij het organiseren van zorg. Dat vind ik mooi. Dit zijn zorgorganisaties die de tools die ICT hen aanreikt, gebruiken om de zorg écht anders in te richten.”

Anders is vooral eenvoudiger. Die eenvoud erin krijgen is bijzonder moeilijk, weet Ter Brake. “Dat vraagt veel denkwerk. En ook doorzettingskracht, visie en lef, want de financiële stromen zijn helaas nog niet altijd zo ingericht dat dit ook wordt ondersteund. Degenen die de zorg betalen, kijken vaak te veel naar besparingen op korte termijn in plaats van het wezenlijk efficiënter inrichten van processen zodat je op lange termijn besparingen boekt.”

Mantelzorgers betrekken
Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen schoonmoeder in het verzorgingshuis, bij wie zes keer per dag de bloedsuiker wordt gemeten. “Ze komen altijd op vrijdagavond als we net samen Flikken Maastricht zitten te kijken. Mijn schoonmoeder moet dan van de bank af, aan de keukentafel gaan zitten en is dan vijf minuten uit het programma, waardoor ze het vervolg niet meer snapt. Waarom kan ik niet gewoon om half negen, vlak voordat het begint of zelfs automatisch met een sensor, de bloedsuiker bij haar meten, zodat zij het programma gewoon kan kijken en we samen wat hebben om over te praten?”

Iedereen in de zorg heeft het over meer taken neerleggen bij mantelzorgers, die dat vaak ook willen en kunnen, maar die niet in de gelegenheid worden gesteld. “Want”, zo stelt Ter Brake duidelijk, “als je als mantelzorger meer betrokken wordt, dan moet je ook inzicht hebben in gegevens. In onze ogen is het PGO primair het hulpmiddel van de cliënt en diens mantelzorgers. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening aan een cliënt, dus ook voor bijvoorbeeld een vrijwilliger. Met rollen en rechten kun je afschermen wie wat mag zien en wat mag wijzigen.”

Gezondheidsapps
Deze visie wordt wel op veel plekken met de mond wordt beleden, maar vrijwel nergens tot uitvoer gebracht. “We hebben het wel over regie bij de cliënt, maar in de praktijk is zijn autonomie beperkt.” Bij die autonomie kan slimme technologie helpen. Denk aan een medicijnkastje dat een signaal geeft als het tijd is om je medicijnen in te nemen en dat bij een druk op de knop automatisch de juiste medicijnen uitspuugt. Denk aan domotica die het mogelijk maakt dat ouderen langer veilig thuis kunnen wonen. Denk aan nieuwe technologie die automatische registraties mogelijk maakt, zoals wearables.

Op dat punt maakt Ter Brake zich overigens zorgen. “Ik zie veel wearables en gezondheidsapps die zich richten op de doorsnee consument die nog niet ziek is. Wat ik zo graag zou willen is dat de ‘Apples en Googles’ van deze wereld ook toepassingen gaan maken voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dit zijn mensen die – zo lang er niets geks gebeurt – nog een hele tijd door kunnen leven, maar die bij wat kleins zo op de IC kunnen belanden als niet direct adequaat wordt gehandeld. Met alle onzekerheid voor de cliënt en familie en alle kosten voor de maatschappij van dien. Ik zie nog geen apparaten die 80 procent van de metingen kunnen doen die relevant zijn voor ouderen en chronisch zieken. Terwijl daar de grote winst te behalen valt.”

Alleen uitzonderingen registeren
Winst valt er ook te behalen met slimmer werken. “Verzorgenden en verpleegkundigen moeten vaak zoveel registreren terwijl de situatie van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen vaak per dag nauwelijks wisselt. Als je processen zo automatiseert dat zorgverleners alleen iets moeten registreren als ze met een uitzondering te maken hebben, scheelt dat ontzettend veel tijd”, zegt Ter Brake.

Het optimaal gebruikmaken van alle slimmigheden die software kan bieden is niet voor niets een specialisme van ICT bedrijven. “Onze missie is dat mensen ICT zien als een collega, als een ‘butler’ die hen helpt. Want software moet ondersteunen en niet belemmerend werken. Daarvoor is het nodig dat de dienstverlening aan de cliënt, zijn wensen en doelen centraal staan.” Dit vraagt dat zorgorganisaties hun processen ook echt anders gaan inrichten.

Vaak is dat een stap-voor-stap traject, weet Ter Brake. “Het huidige proces van een organisatie is altijd ons vertrekpunt. Dat leggen we naast onze best practises om te kijken hoe we snel een eerste efficiencywinst kunnen behalen zonder meteen alles op zijn kop te zetten. Vervolgens kan een organisatie stapsgewijs toegroeien naar zo’n best practise.”

Voor Ter Brake is het zo klaar als een klontje. Kwaliteit van zorg behaal je door medewerkers niet af te leiden met allerlei overbodige registraties, maar door ze te laten focussen op hun eigenlijke werk. Kwaliteit van zorg is ook de cliënt en zijn of haar sociale omgeving meer autonomie geven en echt in de gelegenheid stellen om minder afhankelijk te zijn van formele zorg. Als we dit realiseren met slimme ict-toepassingen, dalen als vanzelf ook de kosten en neemt de tevredenheid van medewerker en cliënt toe. “ICT kan heus niet alle problemen oplossen, maar het zorgt wel voor meer focus, minder fouten en dus minder verspilling, en meer autonomie voor de cliënt. De mogelijkheden zijn er, grijp ze aan.”