Levenslang en levensbreed platform?

Afgelopen weekend las ik op Zorvisie een artikel waarin een onderzoek van M&I wordt aangehaald over portalen in de care. Het is goed dat inzet en gebruik van portalen groeit in de care. Het betekent, dat gegevens uit steeds meer ECD’s steeds vaker worden ontsloten voor cliënten. Ik zie in de resultaten bijna zonder uitzondering portalen van leveranciers van de betreffende ECD’s. Dat is ook opmerkelijk. Want, een dergelijk enkelvoudig ECD-portaal (zie figuur) ontsluit vaak maar één systeem van één leverancier. Zorgorganisaties maken altijd gebruik van meerdere systemen van verschillende leveranciers met gegevens van cliënten en overige informatie die men graag wil hebben en delen. Voorbeelden zijn: EVS (medicatie), behandelgegevens en informatie over gebeurtenissen, waaronder zoals feestjes en uitjes. Daarnaast is een dergelijk systeem specifiek portaal doorgaans toegankelijk voor alleen de cliënt zelf terwijl juist in de care naasten een grote rol spelen. En, het zorgnetwerk van mensen is vaak groter dan één zorgorganisatie.

 

In dat zelfde weekend lees ik op Zorgcommunity een artikel over de Koploper Top 50 zorgorganisaties. Hierin vertelt Jac de Bruijn, bestuurder bij Prisma, dat de zorg in de care vaak levenslang en levensbreed is. In het bijzonder bij de groep mensen waarvan de zorgvraag zich niet beperkt tot één organisatie en zelfs sector, maar in de loop der tijd wisselt van aard en intensiteit, speelt samenwerking tussen zorgorganisaties een belangrijke rol. Zij zijn typisch een voorbeeld van een groep waarvoor ‘netwerkzorg’ een goede oplossing zou zijn.

Als mensen in hun zorgnetwerk over hun gegevens kunnen beschikken, zelf informatie kunnen toevoegen en kunnen communiceren met naasten en professionals, worden ze een ‘digitaal actieve partij’. Hierdoor zijn betere en andere processen mogelijk; processen waarin digitale registraties bij de bron en informatie een steeds nadrukkelijker rol vervullen en cliënten en hun naasten (ook) digitaal participeren en regie voeren. Netwerkzorg dus, samen met de cliënt en zijn naasten, digitaal ondersteund. Dit vraagt om meer dan een enkelvoudig portaal. Het vraagt om voorzieningen die gegevensuitwisseling met meerdere bronnen en communicatie met meerdere zorgorganisaties en professionals mogelijk maken. Dus – een levenslang en levensbreed platform voor cliënten en naasten waarin verschillende professionals en zorgorganisaties met meerdere systemen en informatiebronnen samenwerken. Quli wil zo’n platform zijn.