#QE19 Spreker uitgelicht: Michel van Schaik

Tijdens de Quli Experience op 25 november 2019 komen diverse ervaren sprekers aan het woord. We laten jullie graag kennis maken met de sprekers die op dit evenement aanwezig zijn. Maak nu kennis met Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg van de Rabobank.

De gezondheidszorg is één van de focus sectoren waar de Rabobank zich specifiek op richt. Als belangrijke geldgever investeert de bank al jaren in een eigen visie en referentiekader op de zorg. 

Transformatie zorgaanbod
Om onze gezondheidszorg ook voor toekomstige generaties hoogwaardig toegankelijk en betaalbaar te houden is een fundamentele transformatie van het zorgaanbod noodzakelijk. Dat vraagt van zorgaanbieders een heldere visie, strategische keuzes en een bedrijfsmatige aanpak en werkwijze. Innovatie en ondernemerschap zijn daarvoor belangrijke ‘drivers’. De sterke focus op reparatie-geneeskunde zal moeten verschuiven naar voorzorg en preventie. Mede gebruik makend van moderne technologische mogelijkheden worden zorgprocessen totaal anders ingericht. Een belangrijke randvoorwaarde voor de transformatie is een digitale infrastructuur waardoor patiënten informatie snel en veilig kan worden uitgewisseld. Fundamenteel daarbij is dat de patiënt of consument eigenaar wordt van zijn eigen gezondheidsdossier. Digitaal is het nieuwe normaal geworden. Met andere woorden, de patiënt moet zich niet aanpassen aan het zorgaanbod, maar het zorgaanbod moet aansluiten op de behoefte van de patiënt.

Samen investeren in een vitaler Nederland
Als bankier span ik mij maximaal in om schaarse financieringsmiddelen daar in te zetten waar de toegevoegde waarde voor de samenleving het grootst is. Ik zie in de zorgsector nog veel verbeterpotentieel. De Rabobank heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van digitalisering die ook waardevol is om toe te passen in de zorgsector. Als Rabobank zijn wij gericht op het ontwikkelen van partnerships met onze klanten in plaats van alleen een financieringsrelatie. Met onze kennis van sectoren en ons netwerk hebben wij veel meer te bieden dan geld alleen. Samen investeren in een vitaler Nederland!  #Growingabetterworldtogether

Hoofdlijnen presentatie:

  • Transformatie bankensector
  • Partnerships
  • Kennis en ervaring van banken
  • Rabobank en PGO’s.

Ben je nieuwsgierig naar deze presentatie? Kom dan naar de Quli Experience. Inschrijven kan via deze link. We zien je graag op maandagmiddag 25 november!