Nieuw bezoekadres Quli b.v. per 1-11-2017

Quli zal vanaf 1 november a.s. gevestigd zijn op Landgoed Groot Zonneoord,  Zonneoordlaan 17, 6718 TK in Ede. We zullen vanaf 1 november dus niet langer het kantoor aan de Stationsweg gebruiken. U kunt per direct het nieuwe (post)adres gebruiken, dus ook vóór 1 november.

Quli b.v.
Zonneoordlaan 17
6718 TK  Ede

We zijn trots op deze stap omdat we betere ontvangstmogelijkheden voor klanten en andere relaties creëren. Onze vestiging in Haaksbergen (met onder meer de Quli Servicedesk) blijft ongewijzigd.

Landgoed Groot Zonneoord herbergt het innovatienetwerk VitaValley en een groot aantal innovatieve bedrijven die actief zijn voor de gezondheidszorg. Daarnaast sluiten de doelstellingen van VitaValley – het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen, specifiek die met chronische zieken en van gehandicapten, door in de uitvoering van haar activiteiten merkbare verbetering van zorg door de oudere medemens, cliënt / patiënt centraal te stellen – erg goed aan bij het gedachtegoed van Quli: het vergroten van autonomie en zelf- en samenredzaamheid van (kwetsbare) burgers.

We hopen u binnenkort te mogen ontvangen op ons nieuwe adres.