AAA
Quli: de cliënt heeft de regie

8 juni 2017

Quli: de cliënt heeft de regie

Veteranen vormen in de geestelijke gezondheidszorg een geheel eigen categorie cliënten. Vanwege de aard van het werk worden ze aan grote stressoren blootgesteld, niet zelden zonder blijvende klachten. Na hun uitzending naar een ver buitenland komen ze niet zelden terug met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) die behandeling noodzakelijk maakt. Lastig is echter dat ze relatief vaak van zorgorganisatie wisselen. ‘Dat stelt zorgverleners voor een extra opgave, want voor de optimale behandeling van PTSS is het van belang om over alle relevante informatie na het oplopen van het trauma uit eerdere behandelingen te beschikken,’ zegt Hobbe Jan Hiemstra, bij Arq Psychotrauma Expert Groep verantwoordelijk voor de implementatie en opschaling van eHealth. ‘En met alle gegevens bedoel ik meer dan alleen de informatie die is opgeslagen in het ECD of EPD. Veel overig informatie kan van waarde zijn. Maar bij de overgang van de ene zorgorganisatie naar de andere gaat juist dit vaak verloren. Waardoor je in feite weer van voren af aan begint.’

Ehealth voor zelfredzaamheid

Het was mede om deze reden dat Arq Psychotrauma Expert Groep met enkele andere zorgorganisaties aan de basis stond van het burgerportaal en PGO Quli. ‘Er zijn veel ehealth platforms,’ beaamt Hobbe Jan Hiemstra, ‘maar die zijn meestal gebonden aan een bepaalde zorgorganisatie voor blended care. Quli is breder van opzet en gepositioneerd en ontwikkeld vanuit het perspectief van de burger. De gebruiker voert de regie en niet de zorgorganisatie. De client journey staat centraal. Dat is wat ons betreft een flinke stap vooruit’. De focus in Quli is gericht op zelfredzaamheid van de gebruiker. Hiemstra: ‘In aansluiting op de moderne visie op zorg voert de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn eigen zorg en welzijn. Daarbij is het sociale netwerk van groot belang, en dus is het mogelijk via het platform gegevens en ervaringen te delen met familie, vrienden en lotgenoten.’

Een kenmerk van Quli is verder dat de gebruiker zelf bepaalt wie inzage heeft in welke gegevens. ‘Dat moet je niet van bovenaf opleggen, want dat werkt niet. Als je als gebruiker bepaalde zorgverleners wilt uitsluiten, dan kan dat in Quli. Je hoeft dat verder niet te verantwoorden. Dat wekt vertrouwen en bevordert het gebruik.

ICT empowered regie

Directeur van Quli is Hans ter Brake. Jarenlang was hij werkzaam voor softwareontwikkelaar Unit4 en daarvoor PinkRoccade, maar ‘Quli is voor hem een nieuwe uitdaging’, vertelt hij. Zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling van het platform is dat burgers, en dan met name kwetsbare burgers, gelijkwaardig zijn en zorgprofessionals mogen en kunnen helpen. Hij haalt daarbij de Amerikaanse ‘ePatient’ Dave deBronkart aan, wiens motto luidt: Geef de patiënt zijn gegevens terug!

‘Zorggegevens zijn van de patiënt,’ licht Hans ter Brake toe. ‘Dat wordt met alle innovaties en alle ehealth, cliënt- en patiëntportalen, LSP’s, EPD’s en ECD’s wel eens vergeten. Misschien is dat ook wel de reden dat die initiatieven, hoe veelbelovend ook, ondanks alle investeringen soms maar moeizaam van de grond komen.’

Het helpt als patiënten en cliënten ICT empowered zijn, en dus niet alleen over hun gegevens beschikken, maar daar ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Zij kunnen gegevens verwerken via App’s van Quli en andere App’s die geïntegreerd zijn met Quli. Dit kunnen in samenwerking met hun persoonlijke (zorg)netwerk. ‘Meer regie, meer betrokkenheid bij de zorg. Samen met het sociale, het maatschappelijke én het zorgnetwerk, dat altijd groter is dan één zorgorganisatie. Mensen, en dus ook kwetsbare mensen, willen graag zo autonoom mogelijk zijn, en tegelijkertijd zorg van hoge kwaliteit krijgen. Quli is als persoonlijke gezondheidsomgeving daarvoor zeer geschikt. Zorgorganisaties koppelen hun EPD of ECD met Quli, Wat wij ervaren is dat door Quli te koppelen aan het zorgplan en de rapportage de cliënt en de verwant veel beter op de hoogte zijn van de voortgang op de ondersteuningsvragen. Het real time inzicht zorgt voor een gevoel van eigenaarschap rondom het zorgproces. Het is niet meer alleen van de zorgverlener, maar de cliënt staat centraal!’

Gemakkelijk voor cliënt

Eigen regie en zelfredzaamheid vormen de basis van Quli, is ook de ervaring van Mathilde Muis. Zij is verantwoordelijk voor de implementatie van Quli bij de Amarantgroep , een organisatie voor verstandelijk gehandicapten in Noord Brabant en een van de andere initiatiefnemers van Quli.

Een goed voorbeeld is de dagboekfunctie, verduidelijkt ze. ‘Dagboeken zijn belangrijk in de zorg. In Quli worden ze gebruikt bij de overdracht. De cliënt vult het dagboek samen met de zorgverlener in, en als hij dat niet kan, leest hij in elk geval mee met wat er over hem wordt geschreven. Als de cliënt wil – toestaat – dat z’n vader of moeder meeleest, is dat ook mogelijk. Wij merken hierdoor een grotere betrokkenheid van verwanten en meer transparantie vanuit de zorgverlener naar alle partijen. Hiermee is de betrokkenheid veel groter, het gaat om zorgen met de cliënt, niet alleen voor de cliënt.

Ook bij het vaststellen van doelen en daarbij taken – een wezenlijk onderdeel van zorgverlening – schiet Quli te hulp. Een doel kan bijvoorbeeld zijn zelfstandig wonen. Een bijbehorende taak is elke week stofzuigen. Als het daarvoor tijd is, krijg je een bericht. Mathilde Muis: ‘Dat klinkt wat anoniem, maar eigenlijk is het juist de kracht van het systeem. Als het tijd wordt voor een afspraak, om te stofzuigen maar bijvoorbeeld ook om te gaan eten of ’s ochtends te douchen, dan krijg je een berichtje op je telefoon. Dat is neutraal. Uiteindelijk blijkt dat beter te werken dan wanneer een zorgverlener tegen je zegt dat je iets moet doen. Dat levert nogal eens discussie op. Bovendien passen digitale berichten heel goed in de leefwereld van een jongere doelgroep, en dat geldt toenemend ook voor een oudere doelgroep trouwens.’

Nooit af

Inmiddels maken bij de Amarant Groep zo’n 900 cliënten en 600 medewerkers gebruik van het systeem, en dat aantal zal zeker nog groeien. De zorgorganisatie betaalt een jaarlijkse licentie, net als andere deelnemers. Dit geld wordt voor een belangrijk deel gestoken in de doorontwikkeling van het product.

Wat Mathilde Muis betreft is Quli nog niet af. ‘We willen in de toekomst graag meer methodisch werken in Quli. Als handboeken zijn opgenomen in het systeem, kun je van de analoge werkboeken overstappen naar een digitale manier van werken, voor zowel de zorgverlener als de cliënt is dit een stap vooruit. Een andere wens is het integreren/koppelen van meer bestaande apps. De koppeling met een blended behandeling-omgeving zoals Minddistrict werkt prima. Het is onzin om zoiets te gaan nabouwen, zo’n app is gewoon geïntegreerd in Quli. In een veilige en vertrouwde omgeving dus. Doordat het gecombineerd wordt met de andere functionaliteiten van Quli maak je het voor de cliënt veel makkelijker om het geleerde toe te passen in de praktijk. Niet allerlei losse apps aanbieden voor ieder onderdeel. Dus wat dat betreft zijn we nog niet klaar.’

Dit artikel is in een ietwat andere vorm verschenen in Zogvisie ICT, vakblad over ICT in de zorg, jaargang 18, numei 2017

 

Ga naar Nieuws

2 november 2017

Cliëntcase: Desiré, Vince en Quli: interview door Jan Peter Balkenende

Voor de Quli Experience 2017 maakten we niet alleen de roadmovie, maar vroegen we ook of Desiré en Vince wilden meewerken aan een video over hoe Quli hen helpt en faciliteert. Jan Peter Balkenende sprak met Desiré in voorbereiding op de Experience en we willen deze video graag met u delen. Gerelateerd

Lees verder

26 oktober 2017

Quli roadmovie 2017: 1 jaar Quli in 5 minuten

Voor de Quli Experience 2017 maakten we samen met nieuwe klanten en partners een roadmovie. We brachten 1 jaar Quli in beeld in 5 minuten. We zijn trots op en dankbaar voor alle interviews en vinden het heel erg fijn dat we de video niet alleen op 12 oktober bij KPN in Den Haag mochten...

Lees verder

9 oktober 2017

Quli Experience volledig uitverkocht!

We zijn trots op en dankbaar voor de enorme interesse voor de Quli Experience 2017. Alle 250 stoelen zijn vergeven! Wat ons betreft betekent dit “cliëntautonomie en zelf- & samenredzaamheid” hoog op de agenda’s staat en dat veel (zorg)organisaties klaar zijn om volgende stappen te nemen. We kijken uit naar aanstaande donderdag en zullen u uiteraard...

Lees verder

Informatie en Servicedesk

Kantoor Haaksbergen
Blankenburgerstraat 41 A
7481 EA Haaksbergen
servicedesk@quli.nl
026-7920000

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×