Ondersteuning bij de business case Quli

Ondersteuning bij de business case Quli

In het kader van het PGO is een kosten en baten overzicht natuurlijk relevant. Moet wellicht zelfs doorslag geven. Beginpunt is voor ons dat zorgvraag stijgt – zie recent weer wachtlijst in Gz – en de middelen niet proportioneel. Als we mensen straks ‘geen zorg willen onthouden’ moeten we dus ‘meer met minder’ kunnen doen. Zelf- en samenredzaamheid vormen belangrijke ingrediënten in deze transitie. ICT voor ondersteuning van burgers in hun netwerk is dan een hulpmiddel. Autonomie en regie zijn twee kernbegrippen – of zoals e-Patient Dave deBronkart zegt: ‘let people help’ … dat is een beetje vrije vertaling naar caredomein.

Om zorgorganisaties te helpen om een business case voor Quli op te stellen, beantwoorden wij graag samen onderstaande vragen.

 1. Welke urgentie(s)? – eventueel in termen van ambities. Wat wil ik bereikt hebben over x tijd, bijv. participatie. Of, het verwijderen van road blocks, wat wil ik uit de weg geruimd hebben over y tijd, bijv. medicatiefouten.
 2. Hoe passen deze in de (missie) visie en strategie van de organisatie, het samenwerkingsverband of de regio?
 3. Welke doelstellingen?
  • SMART?
  • Wat is er innovatief aan?
 4. Welke doelgroepen? – cliënt, sociaal netwerk, zorgnetwerk, …
  • Hoe ziet zo’n netwerk er dan uit – voorbeelden
  • Wat is en blijft altijd belangrijk voor deze mensen (3 zaken)? – en hoe kunnen we dat beter (optimaliseren) of anders (innoveren) doen?
 5. Welke functionaliteiten?
  • In termen van gegevens, functionaliteit/app’s en netwerk;
  • of in termen van: autonomie (ik kan het zelf), verbeter/verander-proces (ik word er beter van) en beloning (ik word gewaardeerd / krijg er iets voor);
  • en, vervang ik oudere vormen van zorg/proces door nieuwe (substitutie)?
  • en natuurlijk, levert het financieel iets op voor cliënt/netwerk en/of zorgorganisatie?
  • of, in de PR/marktpositie naar gemeenschap (markt), gemeenten en/of zorgverzekeraars
  • en, waarom hebben medewerkers en vrijwilligers er baat bij – in termen van gemak, genot, gewin?
  • danwel, in termen van simpel, snel en slim – wat helpt echt?
 6. Welke aanpak voor verwerven/participeren eerste x aantal ‘gebruikers’?
 7. Welke aanpak voor verdere opschaling (naar bijvoorbeeld 40% van het aantal cliënten met bijbehorend netwerk):
  • Wat is nodig om op te schalen voor verschillende ‘soorten’ mensen in dezelfde doelgroep (innovators, early adopters etc.)
  • Hoe leren we nieuw gedrag aan of hoe veranderen we gedrag?
  • Met welke middelen en welk proces optimaliseren we de functionaliteit en de implementatie verder in de komende jaren?
 8. Wanneer is de implementatie van Quli een succes?
 9. Welke koppelingen met andere systemen (e-dossiers, contentsystemen) zijn nodig? – wanneer?
  • Wat is de digitale context in termen van devices, systemen, koppelingen en netwerken
  • Welke koppelingen zijn cruciaal?  – in de tijd gezien …
 10. Hoe werken we de investering verder uit?
  • In termen van SROI;
  • Of uitgedrukt in: business model canvas.

Voor beantwoording hiervan halen wij inspiratie uit de volgende documenten:

 1. http://catalyst.nejm.org/videos/digital-health-care-innovations-change/
 2. http://guusschrijvers.nl/gezondheids-apps-scoren-vaak-slecht/
 3. https://www.linkedin.com/pulse/we-willen-een-app-part-2-willem-jan-renger?trk=hp-feed-article-title-share
 4. https://www.linkedin.com/pulse/data-delen-zou-een-hele-hoop-medicatiefouten-schelen-fokkens-steba
 5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=T9wynxXlIAM – Quli animatie van 2 minuten