Over Quli - Achtergrond

Quli

Quli is een initiatief van vijf zorgorganisaties: Amarant Groep, Arq Psychotrauma Expert Groep, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn. Zij vormden de Coöperatieve Quli U.A. die de grootste aandeelhouder in Quli b.v. is. Naast de Coöperatie zijn dat onder andere NextGen Ventures en Ordina. Quli startte als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties en is inmiddels een zelfstandige sociale onderneming.

Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid van burgers, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing voor burgers en zorgorganisaties zijn steeds belangrijker. Het zorgnetwerk van een burger is persoonlijk en uniek, omvat de hulp van naasten en is altijd groter dan één zorgorganisatie. Mensen hebben recht op hun zorggegevens en bepalen zelf met wie gegevens gedeeld (mogen) worden. Niet alleen de zorg is een bron van gegevens; ook de burger zelf. En die burger maakt toenemend gebruik van technologie. Daarom startten de initiatiefnemers met Quli een digitale omgeving die autonomie van cliënten en patiënten samen met hun naasten faciliteert en participatie in en personalisatie van zorgprocessen stimuleert. Quli helpt burgers; 24 uur per dag, het hele jaar door en desgewenst het verdere leven.

De zorgorganisaties

“De nadruk van de Amarant Groep ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. De Amarant Groep streeft met de inzet van ehealth en zelfzorgmanagement naar circa 20 procent minder uren professionele (betaalde) zorg.”

“Quli wordt binnen Arq Psychotrauma Expert Groep gebruikt om stemming bij te houden, berichten uit te wisselen en als verbindingsplatform naar Minddistrict en andere systemen en app’s. Arq heeft te maken met een overproductie (te veel patiënten) en streeft ernaar om met ehealth en Quli meer zorg te kunnen bieden met behoud van middelen (mensen).”

“Dichterbij wil met Quli voorwaarden scheppen waardoor mensen met een verstandelijke beperking zin kunnen geven aan het leven en mede hierdoor ook zin hébben in het leven. Dichterbij gaat hierbij uit van het leven dat elke individuele cliënt wil leiden; de cliënt heeft de regie over zijn leven.”

“Het Dr. Leo Kannerhuis ziet ehealth als strategisch instrument om de zorg van de toekomst op een kosteneffectieve wijze te kunnen bieden aan cliënten met autisme. Quli bevordert de eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en ondersteunt de behandeling waardoor deze efficiënter ingezet kan worden.”

“Pluryn wil een omslag maken van traditionele zorg, waarin professionals zorg leveren, naar participerende cliënten die afhankelijk van hun mogelijkheden voor een deel of volledig eigenaar zijn van hun eigen zorgproces. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel.”

Quli actueel

Quli staat niet stil. We werken elke dag aan nieuwe functionaliteit en integreren systemen van steeds meer zorgorganisaties. Daarnaast koppelen we ook graag functionaliteit en app’s van andere bedrijven. Zinvolle functionaliteit voor mensen op basis van hun gegevens, daar gaat het om! Lees hierover ons nieuws en onze blogs.

Digitaal platform voor mensen

In het artikel ‘Digitaal Leiderschap: van instelling naar platform voor passende zorg’ is Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur van Vincent van Gogh, aan het woord. Deze organisatie zet in op e-health en technologie als middel om meer patiënten van de juiste...

Lees meer

Quli behaalt NEN 7510 certificaat

Op 4 februari 2019 heeft Quli het NEN 7510-certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van Brand Compliance. De certificering omvat het volledige bedrijfsproces, waaronder de ontwikkeling van en dienstverlening omtrent Quli. Met dit certificaat laten wij zien dat we veilig omgaan met medische en andere gegevens van gebruikers van Quli.

Lees meer

Maak een account aan of neem contact op voor onze demo!