AAA

Partners

Wij willen graag tevreden gebruikers. Hun wensen en behoeften staan centraal bij de verdere ontwikkeling van Quli. Jaarlijks organiseren wij een Experience voor de verschillende doelgroepen en partners van Quli.

Zo blijven we op de hoogte van de ervaringen en tips van de gebruiker en kunnen die vertalen in de verdere ontwikkeling. Naast de mening van de individuele gebruiker en zijn omgeving zijn we doorlopend in gesprek met zorgorganisaties die hun dienstverlening aan patiënten en cliënten ondersteunen met Quli. Ook zij voeden ons met hun ideeën en adviezen.

Initiatief vanuit de zorg zelf

Quli is een initiatief van vijf zorgorganisaties – Amarant Groep, Arq, Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis, Pluryn, – en ICT dienstverlener Ordina. Kwaliteit van zorg en kostenbeheersing zijn belangrijke items in de zorg. Dat is de reden dat deze organisaties gestart zijn met een digitale omgeving. En, er is een ander belangrijk aspect. Quli vergroot de betrokkenheid en regie van de gebruiker en het stimuleert personalisatie en participatie. Quli levert een waardevolle bijdrage aan de tranformatie in de zorg.

De visie van de vijf partners van de Quli Coöperatie

“De nadruk van de Amarant Groep ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. De Amarant Groep streeft met de inzet van eHealth en zelfzorgmanagement naar circa 20 procent minder uren professionele (betaalde) zorg.”

 

 “Quli wordt binnen zorggroep Arq gebruikt om stemming bij te houden, berichten uit te wisselen en als verbindingsplatform naar Minddistrict. Arq heeft te maken met een overproductie (teveel patiënten) en streeft ernaar om met eHealth en Quli meer zorg te kunnen bieden met behoud van middelen (mensen).”

 

“Dichterbij wil met Quli voorwaarden scheppen waardoor mensen met een verstandelijke beperking zin kunnen geven aan het leven en mede hierdoor ook zin hébben in het leven. Dichterbij gaat hierbij uit van het leven dat elke individuele cliënt wil leiden; de cliënt heeft de regie over zijn leven.”

 

“Het Dr. Leo Kannerhuis ziet eHealth als strategisch instrument om de zorg van de toekomst op een kosteneffectieve wijze te kunnen bieden aan cliënten met autisme. Quli bevordert de eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en ondersteunt de behandeling waardoor deze efficiënter ingezet kan worden.”

 

“Pluryn wil een omslag maken van traditionele zorg, waarin professionals zorg leveren, naar participerende cliënten die afhankelijk van hun mogelijkheden voor een deel of volledig eigenaar zijn van hun eigen zorgproces. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel.”

Informatie en Servicedesk

Kantoor Haaksbergen
Blankenburgerstraat 41 A
7481 EA Haaksbergen
servicedesk@quli.nl
026-7920000

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×