PGO voor mensen met brandwonden en NF

Als mooie afsluiter van Zorg & ICT tekenden Brandwondenzorg Nederland en de Vereniging van Mensen met Brandwonden vandaag hun overeenkomst met Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) Quli. Quli wordt ingezet als PGO voor mensen met brandwonden en necrotiserende fasciitis (NF).

Dit is onderdeel van het project ‘de nazorgportal: samen beslissen na brandwonden’. Het doel van dit project is om mensen met brandwonden of NF en hun zorgverleners digitaal te ondersteunen tijdens het nazorgtraject. De nazorgportal stelt de patiënt in staat om middels een app en een website zijn persoonlijke omstandigheden en zijn behandeldoelen en -wensen in kaart te brengen. Ook wordt de patiënt geïnformeerd over verschillende behandelopties. Zo krijgt de patiënt een goed beeld van de behandelmogelijkheden die bij hem passen, en de mogelijke resultaten daarvan. Volledig geïnformeerd kan de patiënt samen met de zorgprofessional de beste beslissingen maken over het behandeltraject. Hierbij kan je denken aan het behandelen van littekens. Ook andere aspecten, waar een patiënt tegenaan kan lopen na ontslag uit het brandwondencentrum, komen aan bod via Quli. Bijvoorbeeld als er sprake is van vermoeidheidsklachten, reacties van de buitenwereld op de brandwondenlittekens of een mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Het Quli platform geeft informatie over hoe met dit alles om te gaan.

Update:

Bekijk onderstaande video voor de eerste ervaringen van het gebruik van Quli bij mensen met brandwonden en NF:

Brandwondenzorg Nederland, de Vereniging van Mensen met Brandwonden en Quli zien uit naar deze samenwerking!