Quli bij Koraal

Koraal wil de beweging maken naar de cliënt, wat betekent ‘denken en werken vanuit de cliënt’. Op je eigen manier – kunnen – meedoen in de samenleving is ook de essentie van de visie van Koraal. Om dit te kunnen realiseren heeft Koraal ervoor gekozen om Quli in te zetten als platform om cliënten en verwanten te kunnen voorzien in het beheren van je eigen zorggegevens en die te kunnen delen binnen je eigen (zorg)netwerk. “De gegevens over de cliënt lijken van Koraal maar zijn van de cliënt (red. Radboud Quik 2017)”. Bekijk hier het filmpje:

Om die reden is Koraal begin februari gestart met de inzet van Quli:

“Tijdens de eerste evaluatie is gebleken dat Quli goed aansluit op de behoefte van de cliënt en diens omgeving. Zij kunnen hun zorggegevens inzien en ook hun familie heeft inzage in belangrijke informatie. Hierdoor kan iedereen naar eigen vermogen meedoen en heeft meer eigen regie. Quli helpt de cliënt om mee te blijven doen, te communiceren en daadwerkelijk regie te nemen over zijn gezondheid en zorg.”

Er is een goede start gemaakt en de komende maanden wordt het werken met Quli verder geïntensiveerd, waarbij ook de Koraal-medewerkers intensief worden betrokken. Deze goede start van de pilot is, samen met de cliënten, gevierd met een taart, zie onderstaande afbeelding. De verwachting is, dat in de loop van 2019 Quli beschikbaar wordt gesteld aan alle cliënten van Koraal.