Quli en Careander starten samenwerking in 2019

Careander start in 2019 met een ‘Cliënt- en Verwanten Portaal’. Hiermee krijgen cliënten en wettelijk vertegenwoordigers rechtstreeks toegang tot het digitale cliëntdossier. Via het portaal is inzage mogelijk in gegevens als doelen, afspraken, rapportages en de agenda. Inloggen kan vanaf de eigen computer, tablet of telefoon. Het portaal maakt het eenvoudiger om als cliënt, verwant en medewerker samen te werken om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Met het cliënt- en verwanten portaal van Quli wordt aangesloten op deze pijlers van Careander. De afgelopen maanden is er door de klankbordgroep van cliënten, verwanten en begeleiders van Careander geïnventariseerd welke wensen en vragen er leven ten aanzien van een portaal. Op basis van deze inventarisatie is er een keus gemaakt voor het Portaal van Quli. Voor de ontwikkeling van het portaal wordt er samengewerkt met CareConnections voor het verder ontwikkelen van de Cliënten App. De ontwikkeling van het portaal past in de visie van Careander waarin transparantie, samenwerken en de ontwikkeling van de cliënt prioriteit krijgen.

Actievere rol cliënt
Met het cliënt- en verwanten portaal van Quli wordt aangesloten op de pijlers van Careander als het gaat om transparantie, samenwerken en ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast zien we de beweging in de zorg dat een cliënt een actievere rol wil en kan spelen in zijn/haar zorgnetwerk. Om dit mogelijk te maken, heeft de cliënt de beschikking nodig over zijn gegevens, functionele mogelijkheden en een informatie- en leeromgeving. Als cliënten ook zelf gegevens kunnen toevoegen, communiceren en beheren ontstaat een PGO (Persoonlijke GezondheidOmgeving). Hiermee kunnen gegevens door meerdere zorgverleners en in meerdere zorgprocessen worden hergebruikt. De cliënt bepaalt óf en wie er wanneer toegang krijgt, en kan hiervoor uiteraard advies vragen bij zijn persoonlijk begeleider.
 
De toenemende uitdagingen in de zorg maken de noodzaak van een PGO alleen maar duidelijker. De basis is er: de standaarden zijn reeds vastgesteld. De technologie voor de PGO is er ook. Nu is het zaak dat bestaande systemen geschikt worden gemaakt om te koppelen. Dan kan de cliënt/patiënt meer regie over en inzicht in zijn gegevens krijgen.
 
Over Careander
Careander biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Het aanbod is uitgebreid en varieert van ondersteuning thuis tot aan werken en dagbesteding. Het bedrijf is actief in verschillende plaatsen in Gelderland.

Over Quli
Quli is een PGO. Quli is veilig en gemakkelijk te gebruiken om eigen zorggegevens te beheren, delen en gebruiken. Door het gebruik van Quli heeft u altijd uw zorggegevens bij de hand. We helpen iedereen om zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven.

Het portaal van Quli is een digitaal platform voor zowel burgers als zorgorganisaties. Het biedt ondersteuning aan hun autonomie, zelf- en samenredzaamheid en formele en informele zorg. De visie hierbij is dat ICT-innovatie in de zorg de burger centraal moet stellen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de contactpagina.