Quli “in voor zorg 2009-2017”

Op 19 april 2017 verscheen de eindpublicatie In voor zorg! 2009-2017 met een overzicht van behaalde resultaten. De publicatie werd tijdens het eindcongres van In voor zorg! aangeboden aan demissionair staatssecretaris Martin van Rijn. Quli wordt er vele keren in genoemd met concrete resultaten, business cases en verander- en implementatie-aanpakken.

De eindpublicatie toont aan de hand van voorbeelden de veranderkracht van de sector. En welke resultaten er geboekt zijn. Uit de praktijkvoorbeelden hebben we onderstaand een keuze gemaakt, die een beeld geeft van de inzet van Quli.

Eindpublicatie Invoorzorg!

De eindpublicatie Invoorzorg 2009-2017! staat hier: Eindpublicatie Invoorzorg 2009-2017. Daarin wordt onder andere de implementatie van Quli bij Pluryn benoemd. Pluryn steeft naar meer zelfstandigheid en regie voor cliënten. Met een ambitieus e-health programma wilde Pluryn de transitie realiseren van een traditionele zorgorganisatie naar een blended care- en ondersteuningsorganisatie die optimaal gebruikmaakt van e-health-technologieën. De focus lag op de participerende cliënt, die zelf de regie voert over zijn zorgproces. Het zelfmanagementplatform Quli werd ingevoerd, een veilige digitale omgeving waarin gebruikers hun eigen zorggegevens kunnen beheren en waarin informatie waarin informatie en ervaringen kunnen worden gedeeld en gebruik van diverse apps mogelijk is.

Andere artikelen over Quli op Invoorzorg!

Pluryn weet wat nodig is om eHealth-platform Quli te laten slagen

Pluryn is al enkele jaren bezig met een fundamenteel vernieuwingsproces van haar dienstverlening aan mensen met complexe (meervoudige) problematiek. De focus ligt daarbij op de participerende cliënt, als primaire eigenaar van zijn eigen zorgproces. Met een ambitieus eHealth programma wilde Pluryn de transitie realiseren van een traditionele zorgorganisatie naar een blended care’- en ondersteuningsorganisatie waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van eHealth technologieën.

Amarant: met e-health 16% meer zelfredzaamheid tegen 34% minder professionele inzet

Door de implementatie van Quli bij Amarant is onder andere de zelfredzaamheid van cliënten toegenomen met 16%. In de zelfredzaamheidsmeting geven zij aan dat hun belangen beter worden behartigd. Verder wordt een tijdswinst behaald van 34% per cliënt, met een gemiddelde zorginzet van 4 uur per week. Hiermee kan Amarant Groep dezelfde zorg blijven leveren binnen de tariefkortingen van de Wmo.

E-zine Amarant Groep: implementatie en resultaten van Quli

De Amarant Groep implementeerde Quli voor cliënten met een verstandelijke beperking. Ze ontwikkelden en implementeerden verschillende zelfmanagement- en educatiefuncties. En ze maakten de resultaten van de implementatie en van Quli inzichtelijk. Conclusie: Quli draagt bij aan het verhogen van de zelfredzaamheid en verbetert de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg. Nb. Deze E-zine is enigszins gedateerd.

Dichterbij: Resultaten In voor zorg-traject

Cliënten en verwanten kunnen inloggen in het portaal en hun dossier op elk moment bekijken. Ze krijgen goed inzicht in de eigen ontwikkeling, de communicatie is transparant. Ook hebben ze meer zeggenschap en zijn ze meer betrokken/zelfredzaam.

Toon van de Looy: ‘Bij implementatie eHealth staat primair proces altijd centraal’

In voor zorg-coach Toon van de Looy ondersteunt Pluryn bij de implementatie en opschaling van Quli, een eHealth platform dat mensen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Toon: ‘EHealth grijpt in in het primaire zorgproces. Dit staat dan ook structureel centraal bij de implementatie. Zonder de betrokkenheid van cliënt en medewerker, kan grootschalige implementatie van technologische innovaties geen succes worden.’