Quli opent in Groningen haar 3e vestiging

Quli b.v. opende per 1 januari 2018 een research en development afdeling voor haar software in Groningen. Dit biedt de ruimte om nieuwe functionaliteit voor het burgerportaal en PGO genaamd Quli ontwikkelen. Dit komt tegemoet aan de snelle ontwikkelingen in het kader van standaardisatie, communicatie en beheer van zorggegevens door burgers – patiënten en cliënten – zelf. Veel zorgorganisaties zetten inmiddels , mede gestimuleerd door Patiëntenfederatie, VWS, gemeenten en zorgverzekeraars, stappen om dit mogelijk te maken. De R&D afdeling van Quli is tevens verantwoordelijk voor het technische beleid en de architectuur van Quli.

Quli beschikt over ervaren architecten en lead developers. Zij intensiveren de samenwerkingen die Quli heeft met diverse ontwikkelaars en aanbieders van zinvolle app’s en applicatiefuncties – zoals de Emotieapp GetGrip, Digitale Coaches, beeldbellen en video. Al deze functionaliteit van derden wordt geïntegreerd met Quli. Het nieuw bedrijfsonderdeel in Groningen wordt ook verantwoordelijk voor de uitbreiding van koppelingen met EPD’s, ECD’s, portalen en ehealth-systemen die door zorgorganisaties worden gebruikt. Hierbij conformeert Quli zich aan de MedMij afspraken en standaarden. Hierdoor kunnen gebruikers van Quli – cliënten, patiënten en hun naasten –  hun zorggegevens raadplegen, ehealth en apps gebruiken en gegevens delen binnen hun persoonlijke zorgnetwerk (zonder steeds opnieuw inloggen).

Quli haalt de banden met de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool aan om onderzoekers en studenten de gelegenheid te bieden ervaring op te doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor met name kwetsbare mensen. Vanzelfsprekend blijft de al jaren bestaande relatie met Ordina (Clockwork) in tact. Hierdoor kan de ontwikkelcapaciteit snel worden opgeschaald als daar vanuit kwantitatieve of specialistische vraagstukken behoefte bestaat.

We zijn trots op deze stap en kijken uit naar onze verdere groei, om hiermee nog sneller en beter via Quli zinvolle oplossingen aan te kunnen bieden aan cliënt, patiënt, burger, inwoner en naasten.