Eerste gebruikersgroep Amarant

‘Ik kan alles kwijt, het verbindt en verbetert’

Zomaar een quote van een cliënt van Amarant die lid is van de ‘gebruikersgroep Quli Amarant’.

Niet alleen cliënten, maar ook verwanten en andere naasten vinden het belangrijk actief betrokken te zijn bij hun eigen zorgvraag of die van een familielid. Dit geeft inzicht en rust en daarmee pakken cliënten een actieve rol om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid en leven.

Vanuit Quli vinden wij het belangrijk om te bespreken wat er leeft bij gebruikers van Quli. Om die reden is de ‘gebruikersgroep Amarant’ gestart met als doel om ervaringen uit te wisselen, te horen waarin Quli ondersteunt in de dagelijkse activiteiten en waarin Quli kan verbeteren. Bij de recente bijeenkomst waren cliënten, ouders van cliënten, en medewerkers van Amarant aanwezig om in gesprek te gaan over hun ervaringen met Quli.

We hebben gesproken over het gebruik van Quli binnen Amarant en het blijkt dat alle betrokkenen hun eigen redenen hebben om Quli te gebruiken. Cliënten omdat zij hun dagstructuur kunnen vastleggen in Taken/Agenda en deze gegevens kunnen delen met hun begeleiders en/of hun ouders (als ze dat willen). Ouders omdat zij via de functionaliteit Dagboeken (voor hen het digitale overdrachtschriftje) iedere dag op de hoogte worden gehouden over wat hun kinderen bij de dagopvang hebben gedaan. En zorgprofessionals omdat zij cliënten en ouders actief betrokken hebben bij, waar het voor hen om draait, het leveren van zinvolle zorg aan cliënten.

Uiteraard hadden de gebruikers ook punten die zij graag verbeterd zien in Quli. Het gaat er vooral om, dat Quli hen op een makkelijke wijze ondersteunt. Een voorbeeld is het inloggen in Quli. Dit gaat nu via een e-mailadres en een ‘moeilijk wachtwoord’, graag ziet men dat dit wordt vervangen door een pincode of fingerprint. Alle punten die zij hebben benoemd, nemen wij mee en daarbij wordt gekeken of en hoe deze opgepakt kunnen worden. Zo zijn wij inmiddels gestart met het verbeteren van de Notificaties, want het is heel fijn dat je een melding krijgt als iemand een reactie plaatst op jouw verhaal in Dagboeken.

Ook bij de andere zorgorganisaties die het Quli-platform gebruiken, zijn of gaan we aan de slag met gebruikersgroepen om Quli nog meer aan te laten sluiten bij de wensen van alle gebruikers.

Wil je meer informatie over de PGO van Quli? Lees ons blog over dit onderwerp. Voor vragen kun je contact opnemen met servicedesk@quli.nl of bellen naar 026-7920000.