Quli participeert in Health Deal regio Nijmegen

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van VWS, Pluryn, Koraal, Quli en diverse ketenpartners vandaag een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Op het moment dat jongeren 18 jaar zijn geworden, worden allerlei volwassen keuzes van hen verwacht. Over wonen, opleiding, inkomen, over werk, zorg en ondersteuning. eHealth-technologie kan helpen deze overgang voor deze jongeren makkelijker te maken.

Deelnemers van de Health Deal zijn: het ministerie van VWS, Pluryn, Koraal, Gemeente Nijmegen, Talis, Vilans, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Digital Health Center, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC Nijmegen, Kristallis, Tarcisiusschool, Universiteit Twente, VraagApp, Tinybots, Sensara, Quli, Bindkracht 10 en het JongerenNetwerk.

Meer info: https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-2018/ondertekening-health-deal