Succesvolle test met HiX en Quli

Chipsoft en Quli hebben op 11 januari 2019 in samenwerking met Reinier Haga Groep een traject in het kader van PROVES succesvol afgesloten. Het traject omvatte ontwikkeling en test van de uitwisseling van gegevens tussen het EPD en de PGO. Dit omvatte een aantal zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Daarbij is aangetoond dat deze gegevens conform het MedMij-afsprakenstelsel uitgewisseld kunnen worden met Quli door inzet van Zorgplatform van Chipsoft.

Waarom dit traject?

PROVES is opgericht om het programma MedMij en de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld identificatie- en authenticatiemiddelen te beproeven. Quli heeft actief deelgenomen in PROVES. Dit vond in 2018 in drie fasen plaats. Per fase volgden tussentijdse en eindrapportages over haalbaarheid van de beoogde oplossing inclusief advies over het vervolg.

De belangrijkste resultaten

De belangrijkste onderdelen die inmiddels door Quli succesvol doorlopen en getest zijn:

  • Raadplegen en opslaan medicatiegegevens
  • Verdiepingsslag medicatiegegevens
  • Raadplegen en opslaan BGZ gegevens
  • Raadplegen, opslaan en annuleren eAfspraak
  • Raadplegen en opslaan huisartsgegevens

Films

Quli heeft haar resultaten inzake PROVES inzichtelijk gemaakt via de volgende films. Naast PROVES ontwikkelde Quli een XDS integratie en in samenwerking met Erasmus MC en Chipsoft ook “blue button”.

 

Film PROVES Medicatie

Film PROVES Huisartsgegevens

Film PROVES eAfspraak

Film PROVES eAfspraak annuleren

Film uitgebreide integratie medicatiegegevens en lab-uitslagen

Film Blue Button