Veel belangstelling voor regionale PGO ‘meet up’

Quli nam graag deel aan een door Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) in Eindhoven georganiseerde bijeenkomst over het PGO. We steunen ook de gedachte van RZCC om een regionale insteek te kiezen bij de implementatie van een PGO. Natuurlijk moeten mensen over hun zorggegevens kunnen beschikken. Anderzijds staat innovatie van zorg en zorgprocessen voorop. Daarin heeft de patiënt als ‘enige constante’ toenemend een serieuze, ook digitale rol.

Deze foto laat zien dat we tijdens de bijeenkomst live Beeldbellen met Quli met mensen in de zaal demonstreerden.

Wij denken dat een regionale insteek de business case voor zorgorganisaties kan versterken:

  1. Quli streeft naar een regionaal platform voor burgers (burgerportaal).
    Hierop zit regie van samenwerkende zorgorganisaties. Tegelijkertijd willen we voor het individu een PGO zijn. De zorg geeft burgers hun zorggegevens en stelt hen in staat toenemend (ook) digitaal te participeren. Enerzijds wordt dit bij wet verplicht, anderzijds worden zorg- en samenwerkingsprocessen vernieuwd met behulp van ICT. Een zorgorganisatie die of samenwerkingsverband dat mensen via een patiëntenplatform en PGO kan verbinden, loopt voorop in innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg en besparing van kosten voor zowel burgers als de zorg.
    Zorgorganisaties en samenwerkende zorgorganisaties worden eigenaren van de business cases inzake PGO. Zij zijn (mede) belanghebbende en duurzame factor in innovatie (bijv. via VBHC en Lean) waarbij patiënt en naasten integraal onderdeel van ontwerp en implementatie zijn. Zij zijn geen eigenaar van de data; wel van de mogelijkheden het PGO in te zetten voor innovatie en verbetering van zorgprocessen en -uitkomsten.
  2. Het open Quli platform omvat drie componenten: gegevens, functies (apps) en persoonlijke zorgnetwerken. Daarbij is het belangrijk dat we kunnen aansluiten op infrastructuren en systemen die al door professionals en zorgorganisaties worden gebruikt. Dit gaat ‘als platform’ verder dan wat MedMij (nu) voorstelt. Denk aan communicatie (chatten, beeldbellen) en meer specifieke vormen van ehealth; aanbodgericht vanuit de zorg of vraaggestuurd vanuit de patiënt.
  3. Functionaliteit is van Quli zelf en omvat daarnaast functionaliteit van derden. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de (integratie van) portalen en het ehealth-aanbod van zorgorganisaties. Wij denken en doen graag mee om een succes te maken van de versterking van de digitaal ondersteunde rol van de patiënt en zijn naasten binnen te verbeteren en nieuwe zorgprocessen.
  4. Natuurlijk zullen er regionaal meerdere PGO’s aanwezig zijn op termijn. Deze zullen op basis van het afsprakenstelsel MedMij gegevens kunnen uitwisselen met systemen van zorgorganisaties en wellicht ook platforms zoals Quli.

Meer informatie: https://rzcc.nl/veel-belangstelling-van-regio-oost-brabant-voor-eerste-pgo-meet-up/