VWS gaat beeldbellen promoten

Diverse media publiceren dat Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gelooft dat beeldbellen of videobellen een grote vlucht gaat nemen in de zorg. Momenteel maken slechts weinig mensen hier gebruik van in hun contacten met huisartsen of andere behandelaars. Ook ICT&Health schrijft dat het tot op heden vooral bij pilots blijft. De bewindsman is optimistisch, zo stelt hij in radioprogramma Spraakmakers, en VWS gaat het gebruik van beeldbellen actief promoten.

Beeldbellen met Quli
Uiteraard is een impuls van VWS zeer welkom, maar beeldbellen wordt al langdurig toegepast buiten de pilot sfeer in Nederland. Neem bijvoorbeeld: MSZorgOpAfstand (sinds 2014), ZichtOpZorg (2014) of Flow van Maxima Medisch Centrum (sinds 2015). Huisarts Bart Timmers meldt naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving: “Als je er eenmaal mee hebt gewerkt, zul je merken dat beeldbellen dichter bij een consult zit dan bij bellen”. Ook Quli biedt beeldbellen al geruime tijd geïntegreerd in haar PGO en digitaal platform aan.

Waar het bij de ene organisatie min of meer is ingebed binnen de werkprocessen, komt het bij de andere organisaties voorzichtig van de grond. Via de module Quli Communicatie kunnen mensen met hun naasten en professionals beeldbellen in een beveiligde omgeving. Quli Communicatie ondersteunt ook chat en berichtenverkeer. Dit kan met je begeleider of arts, en zeker ook met naasten of familieleden die wat verder weg wonen. Wij merken dat mensen beeldbellen als een goed middel beschouwen om te gebruiken, maar dat opschaling van gebruik nog niet heel snel gaat.

Quli Experience 2018
Elisabeth Van Schaïk en Anne-Miek Vroom verzorgden namens Ikone een presentatie op Quli Experience 2018 bij Afas Software. De conditie van Anne-Miek stond het toen niet toe om naar Leusden af te reizen. Daarom deed zij haar presentatie in samenspraak met Elisabeth via Quli Communicatie. Of zoals Anne-Miek het later via Twitter verwoorde: ”Yes, practice what you preach! Zorg kan zoveel vaker op een fijne manier online en bespaart zoveel energie van zowel mij als eventuele naasten! En zo betrokken zijn bij congressen en een voordracht te kunnen geven is daar een geweldig voorbeeld in!”.

Onze ervaring
Wij zien bij cliënten, naasten en zorgorganisaties dat er steeds meer ruimte komt om beeldbellen te gebruiken en te integreren in werkprocessen. Ook zorgprofessionals zien het nut ervan in. Men hoeft niet meer perse te reizen om bij elkaar te komen en toch kan men elkaar zien. Want zien is geloven en dat is wat zorgprofessionals belangrijk vinden, hoe gaat het met mijn patiënt (cliënt), hoe zit iemand erbij. Nog een bijkomend voordeel, beeldbellen is bijna net zo eenvoudig in te zetten als gewoon bellen, dus makkelijk even tussendoor te doen. Wellicht komt het er met de impuls van VWS toch van, het grootschalig gebruik van beeldbellen. We zien er naar uit!