Wat is dat, een PGO?

Wat is dat, een PGO?

Een PGO biedt mensen de mogelijkheid om zorggegevens zelf te registreren en te verkrijgen uit e-dossiers van verschillende zorgorganisaties. Een PGO beschikt over eigen functionaliteit en integreert ook zinvolle apps van anderen. Voorbeelden zijn: beeldbellen, video en natuurlijk app’s die zijn bedacht door zorgprofessionals zoals de EmotieApp Getgrip van Emoelens. Zo breidt de ‘appotheek’ van een PGO steeds verder uit en kunnen mensen onder eigen regie gegevens delen met anderen in hun (persoonlijke) zorgnetwerk, waaronder zorgprofessionals.

De definitie van een PGO van MedMij is: “een persoonlijke gezondheidsomgeving (ook wel bekend als persoonlijk gezondheidsdossier, PGD) is een website of app waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door een andere partij, bijvoorbeeld uw huisarts of een specialist in het ziekenhuis. U kunt deze gegevens in uw persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken.” Er zijn inmiddels verschillende systemen in de markt en de betreffende verkopers hanteren vaak een eigen omschrijving of definitie. Quli vindt een PGO een PGO als het voldoet aan de volgende tien punten:

 

  1. Een PGO is voor iedereen. Quli noemt dit #Quli4iedereen. Quli richt zich primair op kwetsbare mensen, hun verwanten en (zorg)netwerk.
  2. Omvat toegang tot en/of kopie van alle belangrijke (zorg)gegevens van dé persoon. Dit betreft gegevens uit e-dossiers van zorgorganisaties én door de persoon zelf vastgelegde gegevens zoals metingen. Quli noemt dit #MijnZorggegevens.
  3. Biedt functionaliteiten en app’s waarvoor de persoon zelf kiest of die zijn aangereikt door (zorg)professionals. Dit laatste omvat het eigen aanbod van app’s en ehealth van zorgorganisaties. Quli spreekt van #MijnAppotheek. Door zorgorganisaties zelf bedacht, goedgekeurd en ‘uitgezet’ dus.
  4. Ondersteunt het persoonlijke zorgnetwerk dat altijd groter is dan één zorgorganisatie (of zorgverlener). De persoon bepaalt of en met wie welke gegevens worden gedeeld – voor welk doel en voor welke periode. Quli noemt dit #MijnZorgnetwerk. Een PGO koppelt dus altijd met meerdere EPD’s en ECD’s. Én, veel care-organisaties hebben naast een ECD ook nog een medisch dossier en EVS met belangrijke gegevens van cliënten. Natuurlijk heeft een PGO specifieke voorzieningen in het kader van wils- en handelings(on)bekwaamheid.
  5. Een PGO ondersteunt een leven lang – 7×24 uur en 365 dagen/jr. Dit is meer dan de tijd die de persoon zorg krijgt of  ‘in zorg is’. De persoon beschikt altijd en overal over zijn gegevens, zijn apps en (toegang tot) zijn zorgnetwerk.
  6. Biedt privacy en veiligheid ‘by design’ – en wordt dus beheerd door de persoon zelf. Die persoon beslist zelf met wie welke gegevens wanneer worden gedeeld.
  7. Integreert met wearables en thuistechnologie van de persoon zelf waardoor gegevens in hoge mate naar eigen behoefte – automatisch en continue – vastgelegd kunnen worden. Technologie dicht bij de mens ondersteunt toenemend zijn behoeften en communicatie in zijn (zorg)netwerk.
  8. Is ‘gebruiksgericht’; naast op de persoon afgestemde (instelbare) gebruikersvriendelijkheid omvat dit ‘autonomie (=keuze) in het gebruik’, ‘ervaring van het beter worden’ en ‘realisatie van een doel/beloning’. Dat maakt gebruik van het PGO zinvol en uitdagend. Quli ontwikkelt van UI naar UX naar ‘no UI’. Of zoals gebruikers van Quli zeggen, ‘je moet er blij van worden’ en ‘je kunt gegevens gebruiken zonder ze zelf vast te leggen’.
  9. Een PGO is iets anders dan een portaal van één zorgorganisatie (of regio), is geen ‘uitgegroeid’ ehealth-aanbod van één zorgorganisatie en is ook geen e-dossier van één zorgorganisatie dat ook door cliënten of patiënten gebruikt kan worden. Deze ‘aanbodgerichte hulpmiddelen’ bevatten vanuit het individu bezien maar een deel van de relevante gegevens, er kan geen eigen zorgnetwerk worden gedefinieerd en de gegevens kunnen niet beheersbaar en veilig worden gedeeld met verwanten of andere zorgverleners/zorgorganisaties.
  10. Een PGO is niet alleen voor zorg(verlening). Een PGO is gericht op autonomie (regie en zelf- en samenredzaamheid), betere kwaliteit en veiligheid van leven en lagere kosten voor de persoon. Daarom integreert een PGO voorzieningen die breder zijn dan zorg: wonen, welzijn/ontspanning, opleiding/werk/dagbesteding, buurten, gemeenten, zorgverzekeraars en wat al niet meer …