Website Quli in nieuw jasje

De algemene website van ‘het burgerportaal en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)’ Quli heeft een vernieuwde lay-out en inhoud. We hebben nieuwe content die we graag delen. Het PGO is onder de noemer “MedMij” landelijk speerpunt geworden vanuit Patiëntenfederatie, VWS en vele koepelorganisaties. Toenemende autonomie, regie en participatie voor burgers – patiënten, cliënten en naasten – staan centraal. Patiënten en cliënten hebben ‘recht op’ digitale inzage en kopie van hun eigen gegevens en zorgorganisaties willen dit graag veilig faciliteren via een PGO.

Daarnaast ontmoetten wij in 2017 veel inspirerende zorgomgevingen. Dit zijn individuele zorgorganisaties en steeds vaker samenwerkende (zorg)organisaties en patiëntengroepen. Quli wordt daarbij gepositioneerd als integraal platform om doelgroepen beter te informeren en interactie mogelijk te maken met het brede aanbod van zorgorganisaties. Quli wordt gezien als een middel voor die zorginnovaties waarbij patiënten, cliënten en hun naasten belangrijke – digitaal ondersteunde – rollen vervullen. Ook het gebruik van het Quli nam flink toe; zowel qua aantallen gebruikers en de intensiteit van het gebruik als het aantal koppelingen met specifieke e-dossiers/portalen, ehealth-omgevingen en app’s die worden aangeboden door zorgorganisaties.