Wie geeft burgers hun zorggegevens?

“MedMij geeft burgers beschikking over eigen gezondheidsgegevens”, kopt onder andere Zorgvisie. Dat doen toch eigenlijk die zorgorganisaties die koppelen met een PGO waarvoor MedMij de afspraken faciliteert, denk ik dan.

Van zorgorganisaties worden ‘dus initiatieven verwacht’ om hun eigen systemen te koppelen met of – liever – open te stellen voor PGO’s. Een belangrijke overweging hierbij is: wie is eigenaar van de business case van het PGO en wie financiert (dus) het PGO?

Beschikbaarheid van gegevens moet volgens mij niet alleen op basis van ‘wetgeving’ gerealiseerd worden, maar ook gericht zijn op ‘innovatie van zorgprocessen’. In die gewijzigde of nieuwe zorgprocessen vervult de patiënt of cliënt een serieuze, toenemend digitale rol. En dat doet die persoon in een persoonlijk zorgnetwerk dat altijd groter is dan één zorgorganisatie. Daar zit de meerwaarde van een PGO. Ik steun dus de gedachte om de implementatie van het PGO te richten op betere en andere zorgprocessen van samenwerkende zorgorganisaties in een regio.

Kortom:

  1. Er is een businesscase voor mensen met langdurig en intensief contact met zorgprofessionals.
  2. Leiderschap en de bereidheid om door implementatie te leren en door te ontwikkelen staan centraal. We zoeken dappere bestuurders …
  3. Herontwerp het zorgproces ondersteund door het PGO (lean, VBHC). De patiënt is de enige constante maar ‘speelt momenteel digitaal gezien nog bijna geen rol’, dat moet anders. Dit omvat dus een toenemende, digitaal ondersteunde rol van de patiënt en naasten in een netwerk dat groter is dan één zorgorganisatie.
  4. Zorg voor duidelijke afspraken waarbij patiënten en naasten zelf acties uitvoeren.
  5. Zorg dat deze acties gemakkelijk en snel te doen zijn en digitaal ondersteund of ingebed worden. De nieuwe werkwijze vervangt oude werkwijzen (voor deze patiënten).
  6. Bedenk bij de start van de implementatie hoe je het gebruik kunt opschalen naar zeg 50% van de doelgroep. Dus hoe doe je dat bijvoorbeeld voor de innovators (2,5%), early adopters (13,5%) en early majority (34%) of andere indelingen van je doelgroep?
  7. We moeten daarbij wel zorgen dat er voor degenen die dat niet (digitaal via het PGO) kunnen of willen, ruimte blijft om het anders te doen. Juist zij zouden in de zorg meer ruimte kunnen krijgen omdat de anderen – zeg die 50% – door digitale verwerking ruimte opleveren …

Ik geloof dat een zorgorganisatie die of samenwerkingsverband dat mensen via een PGO kan verbinden, voorop kan lopen in innovatie, kwaliteit en veiligheid van zorg en besparing van kosten voor zowel burgers als de zorg. Zorgorganisaties en samenwerkende zorgorganisaties worden naar mijn mening  eigenaren van de business cases inzake PGO. Zij zijn (mede) belanghebbende en duurzame factor in innovatie (bijv. via VBHC en Lean) waarbij patiënt en naasten integraal onderdeel van ontwerp en implementatie zijn. En, daarmee worden zorgorganisaties ook financiers van het PGO en/of de koppeling daarmee. Zij zijn geen eigenaar van de data; wel van de mogelijkheden het PGO in te zetten voor innovatie en verbetering van zorgprocessen en -uitkomsten.

Meer informatie over het maken van een businesscase voor het PGO vindt u in ons artikel: Ondersteuning bij de business case Quli