Zorg voor jezelf
Nieuws

Alcohol- en drugstesten via video …

Samen met Bureau Jeugdzorg Limburg ontwikkelden we een nieuwe functionaliteit en videotoepassing in Quli. Verschillende ouders hebben thuis alcohol- en drugstesten uitgevoerd en door middel van een nieuw ontwikkelde video app hun test opgenomen. Vervolgens werd de video door de ouder geüpload naar een met Quli geïntegreerd videoplatform en op een later tijdstip bekeken door de gezinsvoogd. Deze manier van testen stelt gezinsvoogden in staat om op een willekeurig moment cliënten op alcohol en drugs te testen zonder aanwezigheid van zorgpersoneel. Ouders hebben zeer positief gereageerd op deze nieuwe manier van testen omdat zij niet naar een locatie van de verslavingszorg hoeven te reizen. Het gemak om thuis te kunnen testen verhoogd de bereidheid om mee te werken aan drugstesten.

Video in Quli

Door de integratie van het videoplatform in Quli, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan videoboodschappen van cliënten aan naasten of professionals. Of aan het opnemen van consulten en behandelsessies (of samenvattingen daarvan). Geheel in lijn met de trend dat spraak- en videoboodschappen het overnemen van getypte mails en verslagen.