Zorg voor jezelf

Over Quli

Over Quli

Quli staat voor Quality of Life. Quli is een digitaal platform waarop mensen en hun naasten onderling en met professionals en zorgorganisaties makkelijk kunnen samenwerken. Hierdoor heb je meer grip op je leven. Je bespaart tijd en kosten. En, de druk op de zorgsector wordt verlaagd.

Het verhaal achter Quli
Quli begon in 2013 als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties. De initiatiefnemers wilden met Quli een digitale omgeving ontwikkelen die mensen en hun naasten grip geeft op hun leven, gezondheid en zorg. Waar nodig samen met professionals en organisaties.

Quli helpt mensen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Levenslang en levensbreed. Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing worden steeds belangrijker. Mensen hebben recht op inzage in en een digitale kopie van hun zorggegevens. Zij bepalen zelf met wie gegevens gedeeld worden. Quli wil dit alles digitaal ondersteunen.

Quli heeft het MedMij-label.. Quli is daarmee een gezondheidsplatform en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Quli verzamelt en deelt gegevens via een flink aantal informatiestandaarden volgens de eisen van NICTIZ en VZVZ.

Quli ondersteunt persoonlijke zorgnetwerken van mensen, digitale communicatie met naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals en een groot aantal apps. En Quli is een organisatiebreed portaal en digitaal platform voor onderlinge samenwerking in zorgnetwerken.

Quli is onderdeel van Health Cloud Initiative (HCI)
HCI is een snelgroeiende aanbieder van digitale B2C-gezondheidsplatforms en B2B-zorgverlenerssoftware voor een breed scala aan disciplines. HCI heeft de ambitie samen met de zorgpraktijk de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. HCI streeft naar het herdefiniëren en optimaliseren van ondersteuning en preventieve zorg. De oplossingen van HCI zijn gericht op de aanpak van significante uitdagingen binnen de gezondheidssector, waaronder stijgende administratieve lasten, krapte op de arbeidsmarkt, financiële vraagstukken en technologische ontwikkelingen.

''Met Quli zorgen wij ervoor dat mensen meer inzicht krijgen op hun vitaliteit, gezondheid en leven, en je zelf in staat bent om nieuwe evenwichten te bereiken en deze vast te houden.''
Hans ter Brake - Directeur Quli

De zorgorganisaties achter Quli

Quli is van de zorg, voor de zorg. Achter het zorgplatform ligt de expertise van verschillende zorgorganisaties uit allerlei velden. De initiators zijn: Amarant, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis, Pluryn en Koraal.