Zorg voor jezelf

Over Quli

Over Quli

Quli staat voor Quality of Live. Quli is een digitaal platform waarop mensen en hun naasten onderling en met professionals en zorgorganisaties makkelijk kunnen samenwerken. Hierdoor heb je meer grip op je leven. Je bespaart tijd en kosten. En, de druk op de zorgsector wordt verlaagd.

Sociale onderneming
Quli BV is een sociaalmaatschappelijke organisatie. Onze inkomsten gebruiken we om Quli elke dag mooier en beter te maken.

Het verhaal achter Quli
Quli begon in 2013 als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties. Amarant, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn vormden de Coöperatieve Quli U.A. die de grootste aandeelhouder in Quli BV is. In 2018 is Koraal toegetreden tot de coöperatie. Naast de coöperatie zijn NextGen Ventures en Ordina aandeelhouders in Quli BV.

De initiatiefnemers wilden met Quli een digitale omgeving ontwikkelen die mensen en hun naasten grip geeft op hun leven, gezondheid en zorg. Waar nodig samen met professionals en organisaties. Quli helpt mensen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Levenslang en levensbreed. Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing worden steeds belangrijker. Mensen hebben recht op inzage in en een digitale kopie van hun zorggegevens. Zij bepalen zelf met wie gegevens gedeeld worden. Quli wil dit alles digitaal ondersteunen.

Quli heeft het MedMij-label en is dienstverlener persoon (DVP). Quli is daarmee een gezondheidsplatform en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Quli verzamelt en deelt gegevens via een flink aantal informatiestandaarden volgens de eisen van NICTIZ en VZVZ. Quli ondersteunt persoonlijke zorgnetwerken van mensen, digitale communicatie met naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals en een groot aantal apps. En Quli is een organisatiebreed portaal en digitaal platform voor onderlinge samenwerking in zorgnetwerken.

 

''Met Quli zorgen wij ervoor dat mensen meer inzicht krijgen op hun vitaliteit, gezondheid en leven, en je zelf in staat bent om nieuwe evenwichten te bereiken en deze vast te houden.''
Hans ter Brake - Directeur Quli

De zorgorganisaties achter Quli

Quli is van de zorg, voor de zorg. Achter het zorgplatform ligt de expertise van verschillende zorgorganisaties uit allerlei velden: Amarant, Nationaal Psychotrauma Centrum, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis, Pluryn en Koraal.