Zorg voor jezelf

Quli voor zorgorganisaties

Verbeter kwaliteit en veiligheid van de zorg

Mensen die actief meewerken aan hun eigen gezondheid: dat wil elke zorgaanbieder. Via Quli kunnen zorggebruikers veilig zelf gegevens inkijken en vastleggen. Ook hun mantelzorgers en andere zorgaanbieders kunnen meekijken: van huidige afspraken tot vroegere symptomen of medicatie. Zo is iedereen in het zorgproces tegelijkertijd op de hoogte. Betere communicatie leidt tot betere beslissingen en dus: betere zorg.

Met Quli maak je de zorg persoonlijk. Je ondersteunt zorggebruikers in het zoeken van een nieuw evenwicht in hun leven. Leg de focus op geluk beleven, lekker in je vel zitten en levenslust. De zorggebruiker kan zelf dagelijks aangeven hoe het gaat, waardoor zorgaanbieders sneller op de hoogte zijn en beter kunnen bijsturen. Door bijvoorbeeld veilig met hen te beeldbellen. Minder tijd voor controleren, meer tijd voor de mens.

  • Betrokken zorggebruikers
  • Mantelzorgers en andere zorgaanbieders gelijk op de hoogte
  • Veilig beeldbellen
  • Minder reizen, bellen en overleggen
  • Meer tijd voor kwalitatieve zorg

 

Quli koppelt ook met App’s. Naast de GGz-appwijzer met meer dan 100 apps omvat dit de emotieregulatie-app GetGrip:

Efficiënter werken

Alles wat mensen en hun naasten zelf doen, hoeft niet door zorgaanbieders te gebeuren. Dat scheelt tijd – en geld. Quli stimuleert zelf- en samenredzaamheid omdat het hele zorgnetwerk continu digitaal betrokken blijft. Ook kun je makkelijker en beter samenwerken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zo houd je meer tijd over om te focussen op de kwaliteit van de zorg.

  • Stimuleer zelf- en samenredzaamheid
  • Tegelijkertijd het hele zorgnetwerk aanspreken
  • Makkelijker samenwerken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
  • Meer tijd voor kwalitatieve zorg

Samen zorg organiseren en betaalbaar maken

Hoe efficiënter en beter de communicatie, hoe beter en betaalbaarder de zorg wordt. Met Quli heb je een stuk minder administratie, overleg, reizen en kosten.

Zorggebruikers staan centraal

Quli geeft zorggebruikers beter overzicht en meer tools om zorgaanbieders op de hoogte te houden. Dat maakt het makkelijker hun zorg voor het hele netwerk centraal te zetten.

Minder werkdruk, meer werkplezier

Door efficiënter te communiceren en meer Ehealth in te zetten, besparen zorgaanbieders veel reis- en overlegtijd. Ze houden meer tijd over om te doen waarom ze dit beroep ooit kozen: voor anderen zorgen.

Kosten reductie

Bespaar op gewerkte uren door efficiëntere communicatie met het hele zorgnetwerk tegelijkertijd. Door veilig te beeldbellen en Ehealth aan te bieden worden ook veel reiskosten bespaard!
''Quli geeft zowel patiënten als ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de kans om elkaar te treffen op afstand en grip te houden op de eigen gegevens. Dankzij Quli komen patiënt en zorgprofessional ook online dichter bij elkaar te staan''
Jan-Wilke Reerds, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Onze klanten

Referentieverhaal: Koraal geeft gegevens terug

Koraal geeft mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen de regie terug over hun eigen zorg.

Radboud Quik, lid van Raad van Bestuur vertelt: “Zorggegevens lijken misschien van de zorgorganisatie te zijn, maar dat is niet zo. Ze zijn van de cliënt. Bij Koraal willen we echt de beweging maken naar de cliënt toe. Wat Quli doet is dat ze op een goede manier die gegevens inzichtelijk maken. Dan kan de cliënt zelf zelf beslissen wat hij of zij hiermee doet.” 

“Dat is niet altijd makkelijk,” vervolgt Quik, “maar we voelen de maatschappelijke roep voor autonomie voor onze cliënten. Het zal met vallen en opstaan gaan, maar we gaan het doen.”

Download de brochure

Referentieverhaal: Dromen en wensen komen Dichterbij

Stichting Dichterbij wilde dat elke cliënt altijd toegang had tot het ontwikkelingsplan. En dat niet alleen: alle informatie rondom een cliënt moest in één keer overzichtelijk zijn. Raymond Stegen, directeur Dichterbij licht de keuze voor Quli toe: “Mensen hebben allemaal dromen en wensen. Met Quli kunnen we daar inzicht in krijgen en dit op één plek delen met iedereen waarvoor de persoon met een beperking toestemming geeft.” 

“Eerst kregen wij achteraf een dikke stapel papier met alle rapportages over hoe het met mijn schoonzus ging van dat halfjaar,” herinnert Jos van de Ven zich. “Dat gaat nu gelukkig wel anders.” Als cliënt vindt Anneke van der Kruijsen het vooral fijn dat ze niet telkens opnieuw haar situatie hoeft uit te leggen. “De zorgverleners kunnen het makkelijker teruglezen. En jij kunt weer teruglezen wat er gezegd is.” 

Begeleider Thomas Rooijackers voegt hier aan toe: “Quli is toegankelijk voor iedereen, visueel en heeft de mogelijkheid om eenduidig te rapporteren.”

Download brochure