Zorg voor jezelf

Quli voor patiëntgroepen

Blijf in verbinding

Zorg verlenen doe je samen! Quli verbindt digitaal het hele zorgnetwerk: zorggebruikers, zorgaanbieders en zorgorganisaties. Zowel de zorggebruiker als de zorgaanbieder delen veilig en efficiënt informatie. Van afspraken tot testuitslagen of een video om te checken hoe het nu gaat. En je kunt chatten, berichten sturen of beeldbellen! Zo blijf je altijd in verbinding.

Download de brochure voor meer informatie.

Gegevens verzamelen voor onderzoek en onderwijs

Mensen kunnen in Quli aangeven dat zij gegevens ter beschikking willen stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Hier kiest de zorggebruiker zelf voor en de deze data worden anoniem en veilig verzameld en verwerkt voor research doeleinden. Quli verdient hier niet aan.

Download de brochure voor meer informatie

Lotgenoten verbinden

Het verbinden van lotgenoten ondersteunt de zorggebruikers om te leren omgaan met de zorgsituatie en de verwerking daarvan. Contact met lotgenoten zorgt voor herkenning, informatie en soms gewoon een luisterend oor. Hierdoor vergroot het zelfvertrouwen van de zorggebruiker en groeit de zelfregie.

Download de brochure voor meer informatie

“In het ziekenhuis is je wereld nog heel klein, maar eenmaal thuis komt alles weer op je af. Je moet je eigen zorg gaan regisseren. Dan is een middel als Quli heel fijn: dat biedt handvatten”
Titus Radstake, Brandwondenzorg Nederland

Onze klanten

Referentieverhaal: Quli is een maatje voor het leven voor veteranen

Het Veteranenportaal is een eigen digitalis omgeving in Quli voor veteranen en van veteranen. In het portaal kan de veteraan zijn of haar eigen zorgdossier inzien en beheren. Met het Veteranenportaal heeft de veteraan altijd en overal toegang tot zijn dossier. En hij bepaalt zelf wie er in zijn documenten meekijkt.

De veteraan gebruikt Quli zoals hij dat wil. Beleidsmedewerker LZV Eric Versleijen vertelt: “ We bieden Quli niet alleen aan tijdens het hulp- of zorgverleningstraject. Veteranen mogen het gewoon houden voor de rest van hun leven en het gebruiken zoals het hen het beste uitkomt. De vetetraan kan bijvoorbeeld laagdrempelig contact zoeken met zorgverleners of andere mensen die hem ondersteunen bij zijn hulpvragen. Wanneer veteranen het gevoel hebben dat ze meer regie krijgen, is er een hogere kwaliteit van leven. En dat is waar het in de zorg over moet gaan.”

 

Download de brochure

Referentieverhaal: handvatten voor een nieuw leven na brandwonden

Het leven kan ineens veranderen door een ongeluk en dan moet je opnieuw beginnen. Titus Radstake, projectgroep lid Brandwondenzorg en ervaringsdeskundige kent het maar al te goed: “In het ziekenhuis is je wereld nog heel klein, maar eenmaal thuis komt alles weer op je af. Je moet je eigen zorg gaan regisseren. Dan is een middel als Quli heel fijn: dat biedt handvatten.” 

Gaby Wilgenbos,  project coördinator ehealth en implementatie, Brandwondenzorg Nederland koos samen met de gebruikerscommissie voor Quli. “De commissie bestaat uit mensen met brandwonden en uit de nazorg. Zij keken vooral naar hoe het portaal werkt en voor ons was het ook belangrijk dat we onze drie centra in Beverwijk, Rotterdam en Groningen online konden verbinden. Uiteindelijk hebben we ons gericht op vijf pijlers: gezondheid, sociale omgeving, medische behandeling, werk en inkomen en participatie in de samenleving. Ik hoop dat het de patiënten controle en rust geeft.”

Download brochure