Zorg voor jezelf

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er steun nodig uit je omgeving? Het gaat erom dat je je goed voelt, op de manier die bij je past. Via Positieve Gezondheid kun je hierover zo veel mogelijk eigen regie voeren. Quli helpt je en geeft je Positieve Gezondheid in je eigen Quli account. Hier kan je alleen of samen met anderen en professionals van organisaties aan werken.

Voor iedereen

Quli ondersteunt in vijf stappen (zie dia):

  1. Je kiest een vragenlijst en start met het invullen. De vragenlijst omvat zes dimensies. Die worden ook wel pijlers genoemd. Quli biedt meerdere vragenlijsten. Bijvoorbeeld ook voor kinderen.
  2. De uitkomsten worden inzichtelijk via een zogenaamd spinnenweb.
  3. Als je in organisatieverband werkt, kan Quli je informatie geven over mogelijke vervolgstappen. Bijvoorbeeld: regionale (gezonde) activiteiten, coaching, ervaringsdeskundigen, leefstijl, GGz-appwijzer of regionaal community-platform. De organisatie vult contentpagina’s binnen Quli en maakt verwijzingen naar lokale informatie en mogelijkheden.
  4. Je slaat de uitkomsten op in je eigen dossier in Quli. Als je de vragenlijst vaker invult, kun je via de spinnenweb makkelijk zien wat je vorderingen zijn.
  5. Je kunt de uitkomsten delen binnen Quli met coaches en anderen in je persoonlijke netwerk (contacten). Je kunt ze ook downloaden en per mail naar iemand sturen. En hetzelfde wordt mogelijk via MedMij zodra zowel Quli als ontvangende (zorg)organisaties daarvoor klaar zijn.

Voor coaches en andere professionals

Je kunt als professional of organisatie op twee manieren werken:

  • Op jouw initiatief met je eigen cliënten. Hierdoor kun je het vervolgtraject (stappen 3 en 5) afstemmen op het individu, doelgroepen en (lokale) mogelijkheden. Denk daarbij ook aan leefstijl en koppelingen met mogelijkheden in het sociaal domein, zoals wijkportalen en community-platforms.
  • Cliënten van organisaties, doelgroepen of (inwoners van) regio-initiatieven nemen zelf initiatief (nadat ze op een of andere wijze geïnspireerd zijn voor Positieve Gezondheid en het invullen van een vragenlijst). Via stap 3 en 5 maak je lokale ondersteuningsmogelijkheden kenbaar en bereikbaar.

Ondersteuning en coaching kan natuurlijk geheel digitaal (GGz-appwijzer), blended via Quli (beeldbellen, coaching) en via koppelingen met systemen van derden (zoals Minddistrict).

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een concept van iPH: Institute for Positive Health (iPH). Machteld Huber is de grondlegger hiervan. Zij is van oorsprong huisarts.

Quli is lid van het Trusted Partner Netwerk van iPH. Sommige partners bieden alleen een PGO. Andere partners bieden een systeem, waar organisaties Positieve Gezondheid toegankelijk kunnen maken voor bepaalde groepen mensen. Zoals inwoners, patiënten, leerlingen en werknemers. Quli biedt alle mogelijkheden. Daarenboven kunnen mensen aanvullend gegevens registreren gedurende een periode. Bijvoorbeeld metingen. En je kunt via Quli verbanden leggen met leefstijl, het sociaal domein en andere digitaal ondersteunde mogelijkheden. Informatie over groepen deelnemers kunnen we op basis van informed consent, anoniem en geaggregeerd beschikbaar maken voor de organisatie. Zo kun je als organisatie of regionaal initiatief gezondheid en behoeften van individuen en groepen monitoren en bevorderen.

Via deze link krijg je veel informatie over de inzet van Positieve Gezondheid.

Hoe verder met Positieve Gezondheid en Quli?

Quli biedt je drie mogelijkheden om Positieve Gezondheid in te zetten:

  1. Wil je de vragenlijsten direct toegankelijk maken voor mensen? Dit kan via een gratis individueel account in Quli. De Quli-gebruiker kan de uitkomsten delen met contacten in het persoonlijke sociale en professionele netwerk.
  2. Als je de vragenlijsten wil aanbieden aan specifieke groepen. En deze mensen willen de uitkomsten bespreken met coaches. En je wil koppelen met leefstijl, sociale kaart en ehealth. En je wil vanuit een organisatie kunnen monitoren met garanties voor anonimiteit. Start dan een project met Quli.
  3. Wil je met een organisatie of regionaal initiatief Positieve Gezondheid breder implementeren. Bijvoorbeeld als start van een beweging, en combineren met metingen? Dan kun je met gezondheidsplatform Quli een concept opzetten, waar Positieve Gezondheid een onderdeel van is.

Onderstaande film geeft je een indruk van de implementatie van Positieve Gezondheid in Quli.