Zorg voor jezelf

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er steun nodig uit je omgeving? Het gaat erom dat je je goed voelt, op de manier die bij je past. Via Positieve Gezondheid kun je hierover zo veel mogelijk eigen regie voeren. Quli helpt je en geeft je Positieve Gezondheid in je eigen Quli account. Hier kan je alleen of samen met anderen en professionals van organisaties aan werken.

Voor iedereen

Quli ondersteunt Positieve Gezondheid in vijf stappen (zie dia):

  1. Invullen van een vragenlijst. De vragenlijst omvat zes dimensies. Die worden ook wel pijlers genoemd. Quli biedt meerdere vragenlijsten. Bijvoorbeeld ook voor kinderen.
  2. De uitkomsten worden inzichtelijk via een spinnenweb.
  3. Informatie over mogelijke vervolgstappen. Bijvoorbeeld: regionale (gezonde) activiteiten, coaching, ervaringsdeskundigen, GGz-appwijzer of regionaal community-platform.
  4. Het opslaan van de uitkomsten in je eigen dossier. Bij vaker invullen van de vragenlijst, kun je via de spinnenweb makkelijk zien wat je vorderingen zijn.
  5. Je kunt de uitkomsten delen binnen Quli met coaches en anderen in het netwerk (contacten). Je kunt ze ook downloaden en per mail naar iemand sturen. En hetzelfde wordt mogelijk via MedMij zodra zowel Quli als ontvangende (zorg)organisaties daarvoor klaar zijn.

Voor coaches en andere professionals

Je kunt als professional of organisatie op twee manieren werken:

  • Op jouw initiatief met je eigen cliënten. Hierdoor kun je het vervolgtraject (stappen 3 en 5) afstemmen op het individu, doelgroepen en (lokale) mogelijkheden. Denk daarbij ook aan koppelingen met mogelijkheden in het sociaal domein, zoals wijkportalen en community-platforms.
  • Cliënten van organisaties, doelgroepen of (inwoners) van regio-initiatieven nemen zelf initiatief (nadat ze op een of andere wijze geïnspireerd zijn voor Positieve Gezondheid en het invullen van een vragenlijst). Via stap 3 en 5 maak je lokale ondersteuningsmogelijkheden kenbaar en bereikbaar.

Ondersteuning en coaching kan natuurlijk geheel digitaal (GGz-appwijzer), blended via Quli (beeldbellen) en via koppelingen met systemen van derden (zoals Minddistrict).

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een concept van iPH: Institute for Positive Health (iPH). Machteld Huber is de grondlegger hiervan. Zij is van oorsprong huisarts.

Quli is lid van het Trusted Partner Netwerk van iPH. Sommige partners bieden alleen een PGO. Andere partners zijn een gezondheidsplatform, waar organisaties Positieve Gezondheid toegankelijk kunnen maken voor een bepaalde groepen mensen. Zoals inwoners, patiënten, leerlingen en werknemers. Quli is beide. Je kunt met Quli gezondheid en behoeften van individuen en groepen monitoren via de vragenlijsten en spinnenwebben. Informatie over groepen kunnen we op basis van informed consent beschikbaar maken voor organisaties.

Via deze link Waarom Positieve Gezondheid inzetten? krijg je veel informatie over de inzet van Positieve Gezondheid.

Onderstaande film geeft je een indruk van de implementatie van Positieve Gezondheid in Quli.