Quli leider in digitale toegankelijkheid

Quli wil het best digitaal toegankelijke burgerplatform en PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) zijn. Ieder mens heeft namelijk het recht om ‘digitaal mee te doen’ in de maatschappij. Nu de zorg toenemend digitaliseert, moeten en willen cliënten en patiënten ook digitaal over hun zorggegevens beschikken.

Waarom

Quli helpt mensen om geïnformeerd te zijn in de context van de steeds verder digitaliserende zorg. Quli stelt hen in staat om te participeren en te regisseren in verbeterde en nieuwe zorgprocessen.

Waar patiënten en hun naasten in het verleden verwijsbrieven, recepten, ontslagbrieven en uitslagen van papier lazen, raakten zij door digitalisering buitengesloten. De opkomst van portalen bracht hierin al enige verbetering. Als mensen zelf over hun zorggegevens willen beschikken, kunnen deze handmatig of geautomatiseerd via ‘blue button’ of gestandaardiseerd berichtenverkeer in Quli worden opgeslagen. In Nederland wordt hiervoor het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt. Daardoor kunnen patiënten informatie uit hun persoonlijke zorgnetwerk – dat vaak groter is dan één zorgorganisatie – ‘weer’ gemakkelijk tot zich nemen en bewaren, aanvullen en hergebruiken.

Daarom is het belangrijk dat digitale zorggegevens en -processen toegankelijk zijn voor iedereen. Zelf gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, tablets en smartphones bieden, hoort daar bij.

Standaarden

Om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen digitaal mee te kunnen doen in de toenemend digitaliserende zorg zijn drie aspecten belangrijk:

  1. Niveau en mogelijkheden van de gebruiker; bijv. laaggeletterdheid betreft 2,5 miljoen Nederlanders;
  2. Digitale vaardigheden;
  3. Digitale toegankelijkheid.

Quli voelt zich nadrukkelijk verantwoordelijk voor een optimale toegankelijkheid van de functionele mogelijkheden en de gegevens. Gelukkig zijn er standaarden beschikbaar die helpen bij het toegankelijk maken van systemen. Hierin staan afspraken en eisen voor de manier waarop bijvoorbeeld websites ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een vorm van beperking.

Hoe?

Quli vult haar ambitie in door gebruikers een stem te geven in de ontwikkeling van de user interface en functies van Quli. Daarbij volgen wij toenemend de geldende standaarden en eisen. Daarnaast vinden we toetsing belangrijk. Dat gebeurt dagelijks doordat gebruikers van Quli met ons communiceren over hun ervaringen en gewenste verbeteringen – zie ook onderstaande film met gebruikers aan het woord. En, we laten ons graag toetsen door professionele bedrijven en patiënten/cliënten-verenigingen.

 “Net als Facebook, maar dan anders (Chrissy)”

Meer dan voorleesfunctie

Quli integreert de voorleesfunctie (opnieuw). Kijkend naar de ontwikkelingen in eisen en standaarden gaat het erom dat er bewustzijn ontstaat dat digitale toegankelijkheid een breder domein omvat dan ‘zien en voorlezen’. Het gaat over toegankelijkheid bezien vanuit verschillende typen beperkingen, die je realiseert door op een andere manier met techniek, ontwerp en content om te gaan. Soms gaat het over kleine aanpassingen, soms over grote. Daarmee is het niet anders dan toegankelijkheid van een gebouw realiseren: het kan gaan over een alternatief voor de trap, de prullenbakken anders zetten, hoogte van de klinken. Uiteraard start de vraag bij waarom en voor wie. Van daaruit naar wat en hoe, stap voor stap binnen onze mogelijkheden, om soms bij een nieuwe release grotere stappen te kunnen zetten.