Zorg voor jezelf
Blog

Bankieren voor gezondheid …

In Nederland laait de discussie op over gezondheidsgegevenskluis naar 40 jarig Deens model. Mijn insteek is, dat wij er in de basis meerdere hebben: de PGO (DVP).

Het EPD is belangrijke gegevensbron voor de DVP. De DVP hanteert MedMij-gegevensdiensten en koppelt via de DVZA met zorgorganisaties. De DVP is gecontracteerd door VWS en gecertificeerd via MedMij. De combinatie PGO en DVP zal de gezondheidszorg veranderen, net zoals de geldautomaat de voorloper was van internationaal online bankieren, weg van cheques en papiergeld. Al in 2000 beschreven Ramsaroop en Ball ‘bankieren voor gezondheid’, waarbij PGO’s op dezelfde manier worden gebruikt als creditcards om ‘gegevens op te nemen en te deponeren’. De PGO geeft consumenten wereldwijd toegang tot een veilige kluis voor gegevensopslag, diensten en gegevensuitwisseling met (lokale) zorgaanbieders.

Onderstaand 3 modellen, zie health banking and personal health records:

1. Shabo presenteert een decentraal ‘Independent Health Records Bank’-systeem, een systeem waarin levenslang medische dossiers worden gedeponeerd en onderhouden. Daarbij verschuiven de dossiers van zorgaanbieders wettelijk naar een IHRB die verantwoordelijk is voor het verzamelen, beheren en delen van gegevens van alle zorgaanbieders. Meerdere concurrerende IHRB’s zijn onafhankelijk van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheidsinstanties waardoor belangenconflicten worden vermeden.

2. eHealthTrust, de door Yasnoff voorgestelde opslagplaats voor patiëntinformatie, wordt betaald en beheerd door de consument. De zorgaanbieder krijg het gebruik van deze gegevens vergoed bij elk patiëntcontact.

3. Gold ziet een Health Record Bank waarbij de consument:
a. in staat is om alle persoonlijke gezondheidsinformatie op te slaan in een beveiligde omgeving,
b. aan de bank betaalt. Vergelijkbaar met een financiële bank,
c. de bank machtigt om dossiers actief bij te (laten) werken en te raadplegen (net als in het automatische betalingsverkeer). Bijvoorbeeld in noodgevallen.
De HRB zal naast eigen registraties van de consument, informatie uit een breed scala aan bronnen in de gezondheidszorg opslaan, zoals inentingen en levenstestamenten. De gegevens zijn eigendom van en worden beheerd door de consument, die bepaalt wie toegang heeft tot welke delen van het dossier gedurende welke periode en wie informatie in het dossier kan deponeren.

Bij ons is de PGO/DVP een synthese:
a) Gecontracteerd en vergoed door VWS;
b) De inwoner kiest uit meerdere implementaties;
c) De eisen van VWS en MedMij aan de DVP bepalen toelating tot stelsel, interoperabiliteit en veiligheid.

MedMij en PGO onderscheiden zich (ook internationaal) door aanvullende diensten, functionaliteiten en content. Regio’s en samenwerkende zorgaanbieders kunnen transmuraal inzetten op netwerkzorg en (instellingsoverstijgende) use en business cases. Samen met inwoners. Net als de (regio-)bank.

Lees verder: Quli open gezondheidsplatform

Hans ter Brake
augustus 2022