Zorg voor jezelf
Blog

Coronavirus en Quli

Een computervirus is al niet fijn, laat staan een coronavirus bij mensen. Bij de uitbraak zoals we die nu kennen, is de behoefte aan betrouwbare en actuele informatie groot. Via Inforium kunnen artsen en anderen hierin eenvoudig voorzien. Quli is al geruime tijd gekoppeld met Inforium zodat de informatie ook automatisch naar het account van de persoon in Quli gezonden kan worden.

Inforium
Via Inforium kunnen artsen en anderen door hen geselecteerde voorlichtingsmaterialen naar mensen sturen. Het pakketje met digitale informatie komt direct in zijn of haar mailbox én kan ook direct naar het betreffende account in Quli worden gezonden.

Informatie over het coronavirus
De recente uitbraak van het coronavirus vanuit China heeft wereldwijd en ook in Nederland gevolgen voor de volksgezondheid. Veel mensen, zowel patiënten als zorgverleners, hebben behoefte aan actuele en betrouwbare informatie. Aangezien er onbetrouwbare informatie in omloop is, kunnen patiënten en cliënten vragen hebben. Inforium geeft alle zorgverleners de mogelijkheid betrouwbare actuele coronavirus-informatie van RIVM (overheid) en Thuisarts (artsen) te verstrekken.

Inforium en Quli
Inmiddels heeft Inforium het LICI, Landelijk Inforium Corona Infocentrum opgezet. Hierdoor kunnen zorgverleners en anderen nog gemakkelijker informatie doen toekomen aan mensen. De mens én zijn (sociale) netwerk worden via Inforium en Quli gericht, snel en goed geïnformeerd. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ouders, thuiszorgmedewerkers en persoonlijk begeleiders de informatie verder duiden voor kinderen en cliënten.
Inforium werkt met het email-adres van de patiënt. Door achter het e-mailadres van de persoon “/q” te vermelden, komt deze info (ook) rechtstreeks in Quli. Dat laat ik onderstaand zien via mijn eigen account met informatie over het coronavirus als ‘actueel voorbeeld’.

Heeft de persoon nog geen Quli-account, dan stelt het bericht haar of hem tevens in staat om eerst een Quli-account aan te maken en daarna de verkregen informatie te lezen. Vanzelfsprekend werkt dit op dezelfde manier voor alle informatie die door professionals via Inforium samengesteld en verstrekt kan worden. Dit is een verwijzing naar een video over integratie Inforium en Quli: https://vimeo.com/196078558/d00839d5ab.

Toekomst
Inforium kan al de nieuwste informatie zenden. Door namelijk zelf (na een tijdje) in het bericht te klikken (op de url: klik hier voor de laatste update), wordt de informatie vernieuwd. We kunnen overwegen of mensen geabonneerd kunnen worden op informatie die ze eerder kregen of waarvoor ze belangstelling hebben. Hierdoor kan nieuw beschikbaar gekomen informatie automatisch naar relevante of geïnteresseerde mensen. Daarmee beschikken mensen altijd en overal op een veilige manier over actuele, relevante, betrouwbare en complete informatie. Kom daar maar eens om bij papieren folders …

Meer informatie over Inforium en Quli
Direct naar het Landelijk Inforium Corona Infocentrum