Zorg voor jezelf
Blog

De belangrijkste kenmerken van een PGO

Een PGO biedt mensen de mogelijkheid om zorggegevens zelf te registreren en te verkrijgen uit e-dossiers van verschillende zorgorganisaties. Hieronder lichten we de 10 belangrijkste kenmerken van een PGO toe.

Een PGO:

  • is voor iedereen. Quli noemt dit #Quli4iedereen. Quli richt zich primair op kwetsbare mensen, hun verwanten en (zorg)netwerk.
  • omvat toegang tot en/of kopie van alle belangrijke (zorg)gegevens van dé persoon. Dit betreft gegevens uit e-dossiers van zorgorganisaties én door de persoon zelf vastgelegde gegevens zoals metingen. Quli noemt dit #MijnZorggegevens.
  • biedt functionaliteiten en apps waarvoor de persoon zelf kiest of die zijn aangereikt door (zorg)professionals. Dit laatste omvat het eigen aanbod van apps en ehealth van zorgorganisaties. Quli spreekt van #MijnAppotheek. Door zorgorganisaties zelf bedacht, goedgekeurd en ‘uitgezet’ dus.
  • integreert met wearables en thuistechnologie van de persoon zelf. Daardoor kunnen gegevens in hoge mate naar eigen behoefte – automatisch en continue – vastgelegd worden. Technologie dicht bij de mens ondersteunt steeds meer zijn behoeften en communicatie in zijn (zorg)netwerk.
  • ondersteunt het persoonlijke zorgnetwerk dat altijd groter is dan één zorgorganisatie (of zorgverlener). De persoon bepaalt of en met wie welke gegevens worden gedeeld – voor welk doel en voor welke periode. Quli noemt dit #MijnZorgnetwerk. Een PGO koppelt dus altijd met meerdere EPD’s en ECD’s. Én, veel care-organisaties hebben naast een ECD ook nog een medisch dossier en EVS met belangrijke gegevens van cliënten. Natuurlijk heeft een PGO specifieke voorzieningen in het kader van wils- en handelings(on)bekwaamheid.
  • is iets anders dan een portaal van één zorgorganisatie (of regio), is geen ‘uitgegroeid’ ehealth-aanbod van één zorgorganisatie en is ook geen e-dossier van één zorgorganisatie dat ook door cliënten of patiënten gebruikt kan worden. Deze ‘aanbodgerichte hulpmiddelen’ bevatten vanuit het individu bezien maar een deel van de relevante gegevens. Er kan geen eigen zorgnetwerk worden gedefinieerd en de gegevens kunnen niet beheersbaar en veilig worden gedeeld met verwanten of andere zorgverleners/zorgorganisaties.
  • is ‘gebruiksgericht’; naast op de persoon afgestemde (instelbare) gebruikersvriendelijkheid omvat dit ‘autonomie (=keuze) in het gebruik’, ‘ervaring van het beter worden’ en ‘realisatie van een doel/beloning’. Dat maakt gebruik van het PGO zinvol en uitdagend. Quli ontwikkelt van UI naar UX naar ‘no UI’. Of zoals gebruikers van Quli zeggen, ‘je moet er blij van worden’ en ‘je kunt gegevens gebruiken zonder ze zelf vast te leggen’.
  • biedt privacy en veiligheid ‘by design’ – en beheert de persoon dus zelf. Die persoon beslist zelf met wie welke gegevens wanneer worden gedeeld.
  • ondersteunt een leven lang – 7×24 uur en 365 dagen per jaar. Dit is meer dan de tijd die de persoon zorg krijgt of ‘in zorg is’. De persoon beschikt altijd en overal over zijn gegevens, zijn apps en (toegang tot) zijn zorgnetwerk.
  • is niet alleen voor zorg(verlening). Een PGO is gericht op autonomie (regie en zelf- en samenredzaamheid), betere kwaliteit en veiligheid van leven en lagere kosten voor de persoon. Daarom integreert een PGO voorzieningen die breder zijn dan zorg: wonen, welzijn/ontspanning, opleiding/werk/dagbesteding, buurten, gemeenten, zorgverzekeraars en wat al niet meer …

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact met ons op.