Zorg voor jezelf
Nieuws

Eerst test met InZicht succesvol

In augustus 2022 testten we met BrabantZorg gegevensuitwisseling in het kader van Regeling InZicht en MedMij. De DVZA is van HINQ en het bronsysteem is van Ecare. Een mooie stap voor mensen inzake het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van de kwaliteit van eigen leven. Door de mens zelf en samen met naasten en professionals in het netwerk van ‘de cliënt’. Daarin zijn naast gegevens van BrabantZorg en natuurlijk toenemend gegevens van en communicatiemogelijkheden met huisarts, ziekenhuis en revalidatie beschikbaar via Quli. Use cases zoals Positieve Gezondheid, GezondMeten, ‘digitaal contact tegen eenzaamheid’, medicatieveiligheid en andere thema’s van Quli – gezondheidsplatform profiteren hiervan.

Prima verlopen eerste gegevensuitwisseling dus. Dank voor de samenwerking Rob van Brummelen!