Zorg voor jezelf
Blog

Ehealth inzetten in GGZ: voorbeelden en cases

Online zorg voor het GGZ? Het is juist belangrijk jouw patiënten face-to-face te zien! Ja en nee. Door meer online te begeleiden, houd je tijd over voor de momenten die offline moeten. En stimuleer je zelfredzaamheid. Lees verder en ontdek hoe jouw zorggebruikers hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren met eHealth.

 

Wat is eHealth GGZ?

eHealth betekent simpelweg online of digitale zorg. eHealth GGZ is online of digitale zorg voor mensen met psychische klachten of aandoeningen. Dit kan een online consult zijn. Maar ook contact met lotgenoten of een app voor de patiënt om zichzelf te monitoren. GGZ eHealth kan ook familie of naasten betrekken bij het herstelproces van de persoon met psychische klachten.

 

Verschillende vormen van GGZ eHealth

Online of digitale zorg kan veel verschillende dingen betekenen. We onderscheiden drie soorten:

1. Zelfhulp eHealth 

eHealth zelfhulp in de GGZ geeft de zorggebruiker een online omgeving om zelf aan de slag te gaan met het herstel. Bijvoorbeeld de app Mirro die zelfzorg biedt voor slaapproblemen, piekeren en geldzorgen.

2. eHealth met online begeleiding

Voor mensen met lichtere geestelijke klachten kan online begeleiding uitkomst bieden. De zorggebruiker ontmoet de begeleider alleen online en volgt bijvoorbeeld een online programma met anderen of er worden naasten in de loop gehouden. De app Grip op je Dip helpt jongeren met depressieve klachten met online consults en oefeningen. 

3. Blended eHealth

Zorg die online en offline gegeven wordt, noemen we Blended eHealth. Bijvoorbeeld elke week één fysieke afspraak en twee keer online inchecken. Dat inchecken kan via een PGO zoals Quli. 

 

Wanneer eHealth inzetten in GGZ?

Monitoring 

De zorggebruiker kan met een app of online makkelijk vaker iets laten horen. Bijvoorbeeld via een app elke dag zichzelf monitoren op stemming of beweeggedrag, online testen of veilige vragenlijsten om klachten in kaart te brengen en een diagnose te stellen.

Behandeling of begeleiding

Afhankelijk van de zorggebruiker kan behandeling gedaan worden met zelfzorg, onder online of offline begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld door middel van veilig beeldbellen, serious gaming om de zorggebruiker nieuw gedrag aan te leren en webportalen met behandelmodules. Zorggebruikers kunnen ook makkelijk contact leggen met naasten en lotgenoten via PGO’s en online forums.

Terugvalpreventie, herstel en re-integratie

Verschillende eHealth kan de patiënt helpen langzamerhand steeds meer zelf te doen. Dat kan door middel van online voorlichting en consulten via een app of website, met directe veilige tekstberichten of beeldbellen en door klachten blijvend te monitoren in een PGO of app. 

Langdurige en chronische GGz

Online voorlichting, coaching en educatie kan de chronisch zieke zorggebruiker helpen het leven weer op te pakken. Ook kunnen naasten inzicht krijgen en is veilig lotgenotencontact mogelijk. 

Er zijn dus heel veel verschillende apps en websites die samen eHealth genoemd worden. Zoals altijd zijn dit alleen middelen om jouw zorggebruiker te helpen. Als zorgprofessional kun je hierin zelf je keuze maken en online en offline combineren. Als je wil weten met wat voor ehealth zorgplatform Quli jou kan helpen, download dan de brochure

Hans ter Brake
september 2020