Zorg voor jezelf
Blog

Eindgebruiker betrekken bij PGO!

“Eindgebruiker onvoldoende betrokken bij ontwikkeling PGO” kopt ICT&Health in een artikel. Dit is gebaseerd op een onderzoek van Zuyd Hogeschool naar de rol en behoeften van mensen bij de ontwikkeling en implementatie van een PGO. Uit het onderzoek komt naar voren dat onvoldoende geïnvesteerd wordt in de informatieverstrekking.

Bewustwordingscampagne
Quli participeerde in het onderzoek van Zuyd Hogeschool. We stelden Quli ter beschikking en we maakten scenario’s voor de verschillende doelgroepen in het onderzoek. Natuurlijk zijn nog veel mensen in Nederland onbekend met het concept PGO. Dat is jong, nieuw en niet uitontwikkeld. De onderzoeksresultaten vermelden dat slechts twee procent van de ondervraagden van het begrip PGO heeft gehoord. Dan is het goed dat minister Bruins van Medische Zorg aankondigde dat er een bewustwordingscampagne zal komen om burgers en zorgverleners te informeren over de toegevoegde waarde van PGO’s.

Inrichten PGO met eindgebruikers
Dat ‘de eindgebruiker’ onvoldoende betrokken is bij de ontwikkeling, zoals ICT&Health kopt, herkennen wij in enge zin en vanuit Quli niet. Wij participeren bijvoorbeeld in werkgroepen waarin gebruikers deelnemen. Denk daarbij ook aan naasten, mentoren, wettelijk vertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals. Onderstaande film vertelt hoe de Nederlandse Brandwonden Stichting de inrichting en doorontwikkeling van Quli doet met mensen met brandwonden & NF, hun naasten en professionals.

Optimaliseren
Meer generiek werkt Quli samen met Stichting Accessibility voor het optimaliseren van digitale toegankelijkheid. Quli wil namelijk het best digitaal toegankelijke PGO zijn. Natuurlijk onderzoeken wij systematisch mogelijkheden voor functionele uitbreiding en verbeteringen. Daarnaast melden gebruikers elke dag telefonisch en per mail ‘hoe het anders en beter kan’.

Lees hier het wetenschappelijk artikel burgerraadplegingen