Zorg voor jezelf
Blog

EY vergelijkt 29 landen: creëer een om de patiënt gebouwd (digitaal) zorgsysteem

EY vergelijkt 29 landen in Europa: “De ambitie is in alle landen vrijwel gelijk: het creëren van een om de patiënt gebouwd digitaal transmuraal zorgsysteem.” In Nederland benoemt het integraal zorgakkoord (IZA, concept, aug 2022) als doel: “In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat”. Het IZA zegt in paragraaf 3.7: “… in 2025 is een set van kerngegevens uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar voor elke zorgverlener.” Mij lijkt de PGO als gegevenskluis van de mens, incl. breaking glass, de enige begaanbare weg onder regie van de inwoner. En dat kan actueler dan ‘binnen 24 uur’ …

EY onderzoek ehealth Europa

Ik denk dat Quli een belangrijker rol moet spelen dan nu voorzien in het IZA . De mens:
1. is zelf de enige constante in alle zorgprocessen, die nagenoeg altijd meer dan één zorgaanbieder omvatten,
2. kent als enige het persoonlijke sociale en zorg-netwerk en beslist toenemend zelf met welke naasten en professionals,
3. kan als enige eigen registraties en gegevens uit verschillende bronnen consolideren en
4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, toenemend inclusief eigen registraties.

Zie Quli als TUI-app:
a. mensen hebben een unieke en samenhangende reis door gezondheid en zorg, met eigen regie;
b. professionals krijgen als ‘tijdelijk reisgezelschap’ de beschikking over gegevens, en kunnen die verwerken met eigen software;
c. dit combineert twee concepten: gegevensuitwisseling (rondpompen) en een bron met alle gegevens (health banking).

Het vervolg in NL moet volgens mij zijn:
– implementeer zinvolle set MedMij-gegevensdiensten bij alle zorgaanbieders;
– verplicht en automatisch bijwerken van Quli door zorgaanbieders/DVZA (opt-out door patiënt, conform Oostenrijk en Australië). Kan eventueel starten met ‘abonneren’ door patiënt op gegevens;
– patiënt geeft via PGO toestemming voor delen van gegevens (met breaking glass);
– tot en met 2025 krijgen zorgorganisaties subsidie om dit te realiseren; daarna stimuleren zorginkoop en IGJ dit verder in zorgprocessen.

Hans ter Brake
september 2022