Zorg voor jezelf
Blog

Huisarts over beschikbaarheid gegevens bij patiënt

Onlangs schreef  het vakblad ICT&Health een goed en duidelijk artikel met huisarts over belang van gegevens bij patiënt.

“Mensen denken vaak onterecht dat een dokter een overzicht heeft van al hun medische gegevens. Als de patiënt dat zelf wel zou hebben, is dat beter voor die patiënt én voor mij als arts. Een ander voorbeeld is het medicatie-overzicht. Van veel patiënten die ik op de huisartsenpost zie, weet ik niet welke medicatie ze precies gebruiken. Als we tijdens een consult samen naar de volledige medicatielijst in een PGO kunnen kijken, weet ik zeker dat ik het juiste middel kan voorschijven. Zo worden onnodige fouten voorkomen.”

Dokter bezig op de tablet - Quli voor zorgorganisaties

Het delen van gegevens door patiënten neemt de komende jaren een vlucht, denken wij:
1. patiënt is de enige constante in zorgproces, dat altijd meer dan één zorgaanbieder omvat,
2. kent het persoonlijke zorgnetwerk en beslist toenemend zelf over welke professionals daartoe behoren,
3. kan eigen registraties en gegevens uit verschillende bronnen verzamelen en consolideren en
4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, altijd en overal, in de regio en elders in Nederland en de wereld.

Artikel van huisarts over belang van gegevens bij patiënt.

Hans ter Brake
september 2022