Zorg voor jezelf
Blog

Laat mensen helpen!

FMS en LHV vragen om betere gegevensuitwisseling. De Federatie Medisch Specialisten pleit bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor specialisten in EPD’s van andere zorgorganisaties. De Landelijke Huisartsenvereniging ziet ‘inzage in het dossier’ als een van de drie voorwaarden inzake gehandicaptenzorg waar inmiddels vele duizenden mensen met een beperking geen huisarts meer hebben. Het Kabinet wil dat artsen in spoedgevallen beter bij patiëntdossiers kunnen. ‘Cruciale medische gegevens’ moeten beter beschikbaar komen voor artsen als een patiënt buiten bewustzijn op de eerste hulp belandt.  

In drie stappen

Het leidmotief zou moeten zijn: de mens en zijn naasten. Belastingdienst, banken, handel, toerisme en andere gingen voor door digitaal meer regie te geven en ons in staat te stellen zelf activiteiten uit te voeren. Autonomie en zelf- en samenredzaamheid heet dat in de zorg. Daartoe zie ik de volgende drie stappen.

1.      Give me my data
Patiënt ben je bij de dokter tijdens het consult. Wellicht heb je als mens behoefte aan inzicht en ondersteuning op andere momenten en gedurende een langere periode. En heb je een groter zorgnetwerk dan je huisarts. Daarvoor kun je gebruik maken van app’s inclusief hergebruik van je eigen gegevens. Dus net zoals je auto bij een garage, krijgt ook elk mens naast een factuur een ‘bijgewerkt serviceboekje’ en een ‘dashboard’. In de zorg heet dat een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) die voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel.

2.      Let people help
Miljoenen mensen doen digitaal ondersteund hun belastingaangiften, aankopen en boekingen. De zorg zette een eerste stap met systeemgerichte portalen. De volgende stap omvat het inrichten van ‘zinvolle use cases’ op basis van PGO én e-tools die zorgprofessionals nu al gebruiken. Implementeer en koppel bestaande oplossingen en schaal het gebruik hiervan landelijk op. Dan krijgen mensen de mogelijkheid digitaal te participeren in zorgprocessen in hun persoonlijke zorgnetwerk. Zij ontlasten daarmee de zorg en werken tegelijkertijd aan meer inzicht in eigen vitaliteit en gezondheid.

3.      Do it digital
Bijwerken van PGO door professionals moet verplichting zijn. Net zoals verantwoorden van productie en het maken van een factuur. Daarnaast krijgt digitaal ondersteunde zorg dezelfde vergoeding als andere vormen. En, om verzekerden te stimuleren, hebben zij sterk gereduceerde eigen bijdrage en eigen risico. Dat kun je bijvoorbeeld toepassen wanneer zij een PGO een bepaald aantal keren per jaar gebruiken dus een actieve gebruiker zijn in het MedMij-afsprakenstelsel. 

MedMij niet, PGO wel

MedMij speelt geen rol in gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties laat de organisatie in een reactie op bovenstaande berichten van FMS, LHV en Kabinet optekenen. MedMij misschien niet of in zekere mate zoals het artikel verderop stelt. Het PGO wel omdat de patiënt nu eenmaal de enige constante in zorgprocessen is én een persoonlijk zorgnetwerk heeft. Hij weet waar gegevens zijn of naar toe moeten. De patiënt of een naaste neemt regie. Ook in noodsituaties of als hij elders, buiten zijn reguliere verblijfplaats en zorgnetwerk is. Daarbij passen ook gedachten als ‘levenslang en levensbreed’, ‘inbreng naasten’, ‘persoonlijk en dynamisch zorgnetwerk’ en ‘regie’. Kan ik zelf mijn verwijsbrief versturen naar de zorgorganisatie waarvoor ik kies?

Babyconnect – programma voor digitale gegevensdeling zet een eerste stap. Zij vraagt PGO’s om een viewer voor professionals. PGO is geen medisch dossier voor de professional. Het gaat om data-uitwisseling met of -inzage door professional; niet om functionaliteit voor een professional. Het kan wel zorggegevens van een persoon omvatten en naast gegevens afkomstig van (andere) professionals ook eigen registraties en die van naasten. Die gegevens kan de persoon delen in zijn persoonlijk zorgnetwerk; ook als ze afkomstig zijn van een (andere) professional.

Is dit nieuw of uniek. Nee niet bepaald. Epatient Dave brengt de boodschap al vele jaren en trekt volle zalen met applaus; ook in Nederland.

Hans ter Brake
november 2019