Zorg voor jezelf
Nieuws

Positieve Gezondheid in PGO Netwerk Noord

Fijn dat de use case positieve gezondheid nu doorgezet wordt in een project met PGO Netwerk Noord met een groot aantal samenwerkingspartners in het veld. Positieve Gezondheid kunnen we digitaal ondersteunen met Quli. In vijf stappen (zie dia):
1. Invullen van een vragenlijst;
2. Uitkomsten inzichtelijk via spindiagram;
3. Informatie en mogelijkheden voor een vervolg, bijv. via coaching, ervaringsdeskundigen, GGz-appwijzer of regionaal community-platform;
4. Opslaan van de uitkomsten in je eigen dossier. Dat kan natuurlijk herhaald;
5. Delen van uitkomsten binnen het platform, met coaches en anderen, of daar buiten via MedMij-gegevensdienst.

Positieve Gezondheid in Quli

Je kunt als professional of organisatie op twee manieren werken:
a. Met je cliënten waardoor je het vervolgtraject (stappen 3 en 5) kunt afstemmen op het individu, doelgroepen en (lokale) mogelijkheden;
b. Cliënten van organisaties, doelgroepen of (inwoners) van regio-initiatieven nemen zelf initiatief (nadat ze op een of andere wijze geïnspireerd zijn voor Positieve Gezondheid en het invullen van een vragenlijst). Via stap 3 en 5 maak je lokale ondersteuningsmogelijkheden kenbaar en bereikbaar.
Ondersteuning en coaching kan natuurlijk geheel digitaal (GGz-appwijzer) of blended via Quli en koppelingen met systemen van derden (zoals Minddistrict).

Meer informatie over PGO Netwerk Noord.