Zorg voor jezelf
Nieuws

Quli behaalt NEN 7510 certificaat

Op 4 februari 2019 heeft Quli het NEN 7510 certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van Brand Compliance. De certificering omvat het volledige bedrijfsproces, waaronder de ontwikkeling van en dienstverlening omtrent Quli. Met dit certificaat laten wij zien dat we veilig omgaan met medische en andere gegevens van gebruikers van Quli.

We zijn trots op het feit dat we dit certificaat in ontvangst hebben mogen nemen. Quli wil bijdragen aan het beter en veiliger maken van zorg en leven van mensen die gedurende langere termijn ondersteuning behoeven. Dit NEN 7510 certificaat brengt ons weer een stap verder in ons streven.

Waarom NEN 7510 certificering?
NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg is speciaal opgesteld voor de zorg- en welzijnssector en ‘spreekt’ de Nederlandse zorgtaal. Het is een belangrijke norm voor beveiliging van persoonlijke informatie in de zorg. Dit certificaat laat zien dat medische en andere gegevens door Quli op een juiste manier worden verwerkt. Binnen Quli verwerken en beheren we tal van privacygevoelige data op een manier die vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid waarborgt.

Wat wil Quli
Quli is een burgerplatform en PGO ten behoeve van ondersteuning van mensen gericht op:

  • Behoud of toename van autonomie, zelf- en samenredzaamheid in vitaliteit/gezondheid, beperking/ziekte en ouderdom
  • Verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg en leven
  • Verlaging van kosten voor die mensen, hun netwerk en zorgverlening

Quli is een onafhankelijk PGO. Quli is een sociale onderneming en Kandidaat-deelnemer Dienstverlening Persoon MedMij. Quli heeft zich uitgesproken om in 2019 aan het MedMij Afsprakenstelsel te gaan voldoen.

Lees hierover ook in het artikel van Bouw en Van de Meerendonk ‘Quli ziet NEN 7510 als springplank naar toekomst’.

 

Uitreiking NEN aan Quli