Zorg voor jezelf
Nieuws

Quli gekwalificeerd voor BGLZ

Naast de kwalificaties voor huisartsen, medicatie, ziekenhuizen en GGz, heeft Quli zich ook gekwalificeerd voor langdurige zorg. Binnen het programma InZicht is het gebruik van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BGLZ) verplicht. Natuurlijk ondersteunt Quli al koppelingen met diverse ECD’s en andere systemen die in de langdurige zorg veel worden gebruikt. We zijn blij dat we de MedMij informatiestandaard daaraan kunnen toevoegen en daardoor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling bevorderen.

Basisgegevens Langdurige Zorg

BGLZ maakt het mogelijk dat patiënten inzage hebben in gegevens over hun behandeling en zorg. De BGLZ bestaat uit een selectie van zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die mensen binnen de langdurige zorg relevant vinden om via Quli in beheer te hebben.

Bekijk hier het rapport