Zorg voor jezelf
Blog

Quli helpt: de GGZ met netwerkzorg

De GGZ verandert in hoog tempo. Toegangstijden, personeelstekorten, veiligheid en kosten zijn belangrijke impulsen voor:
1. Anders en slimmer werken, om wachttijden en (toekomstig) personeelstekort op te vangen.
2. Lagere administratieve lasten en door cliënt en professional ervaren regeldruk.

Netwerkzorg

We zoeken oplossingen in beter en anders samenwerken. Tussen professionals, over organisatiegrenzen heen en met name mét cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen. Om zo beschikbare capaciteit, kwaliteit en nieuwe mogelijkheden optimaal te gebruiken. Mensen met de ernstigste zorgbehoeften kunnen dan het meest gebruik maken van 1op1 zorg. De lichtere problematiek wordt door publieke en blended GGZ ondersteund. GGZ-zorg transformeert naar netwerkzorg (JZOJP). Daardoor zijn cliënten minder afhankelijk van zorg. Sleutelbegrippen hierbij zijn: zelfregie, focus op herstel, ‘blijven meedoen’ door zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven, inzet van ervaringsdeskundigheid en van het sociale netwerk van de cliënt. Netwerkzorg draait verder om gecoördineerde samenwerking rond en met cliënten, samen met andere partijen in de regio. Dit vraagt om digitaal ondersteunde samenwerking in het persoonlijke netwerk van de mens. Over grenzen van organisaties heen. Samen met mensen en hun (zorg)netwerk werken aan weerbaarheid, steunstructuren, inclusie en re-integratie en dus vermindering van afhankelijkheid van zorg.

Quli streeft met GGz-organisaties naar:
a) Op de vraag van de cliënt afgestemde behandeling. Diens mogelijkheden en wensen zijn een belangrijk uitgangspunt voor herstel of het draaglijk maken van de gevolgen van de psychische kwetsbaarheid. ICT is toenemend belangrijk in de steunstructuur van en herstelactiviteiten voor de mens;
b) Het Quli-platform maak het mogelijk om dat samen met de cliënt en diens betrokkenen te doen. Zoveel als mogelijk of wenselijk in de eigen omgeving;
c) Medewerkers van meerdere organisaties zetten cliëntgericht hun deskundigheid in gericht op herstel, inclusie en (re-)integratie.

Quli helpt GGZ-organisaties in innovatie en flexibiliteit om duurzaam zorg te leveren. Ook vanuit een regionaal en wijk-perspectief en dus in samenwerking met andere organisaties. Gericht op mensen en hun gezondheid met zorg die preventief, gepersonaliseerd en participatief is. Voorbeelden hiervan zijn Positieve Gezondheid, GGZ-appwijzer, integrale dossiers, veilige mail, beeldbellen en integratie van meerdere EPD’s, ehealthsystemen en ander regionaal aanbod via het Quli-platform als transmuraal dossier. Mensen in kwetsbare omstandigheden krijgen en houden handvatten om de draad weer op te pakken en vast te houden. Digitaal ondersteund, zo veel mogelijk zelf, ook als je niet meer ‘in zorg’ bent. Quli biedt één ingang voor cliënt en naasten. Quli is er altijd en overal om je te ondersteunen, zonodig levensbreed en levenslang.

Vraag de presentatie van Quli over de GGz op via: Mail Quli voor meer informatie.