Zorg voor jezelf
Blog

PGO, portaal en hybride vormen …

BDO consultants Jelte Dijkstra en Quinten van Geest zetten een informatiekaart in elkaar inzake verschillen tussen PGO, portaal en hybride vormen. Zie deze link: https://lnkd.in/eers5Wnc

Quli is zo’n hybride vorm van PGO en portaal. Doordat ook professionals en zorgaanbieders een account en specifieke invulling kunnen hebben, is Quli een 2zijdig gezondheidsplatform dat de basis vormt voor een transmuraal dossier. Hierdoor werken mensen en hun naasten samen met professionals en digitale mogelijkheden van één of meerdere organisaties. Dat leidt tot digitaal ondersteunde netwerkzorg en een samenhangende reis door gezondheidszorg. Voor koppelingen met systemen of apps van zorgaanbieders, maken we gebruik van het MedMij Afsprakenstelsel en ook van andere vormen van connectiviteit (zoals Koppeltaal, FHIR/HL7, XML en API’s).

Quli Gezondheidsplatform

Door digitale participatie van cliënten en hun naasten kunnen verbeterde en nieuwe cliënt-reizen worden geïmplementeerd:
1. Inzet op maatschappelijke en zorggerichte vraagstukken. Door innovaties te implementeren, die afdelingen en organisaties overstijgen, kunnen inefficiënties worden gereduceerd en kunnen professionals zich richten op toegevoegde waarde in individuele zorgnetwerken van cliënten. Met als voorbeeld de implementatie van Positieve Gezondheid op platformniveau in Quli.
2. Keuzehulpen van ZorgKeuzeLab voor ‘samen beslissen’.
3. Zorgpaden en zorgprogramma’s, organisatie-overstijgend en toenemend digitaal samen met de cliënt en naasten.
4. Regie bij cliënt. Zelf- en samenredzaamheid. Selfservice, incl. eigen registraties en verzamelde gegevens van andere zorgaanbieders.
5. Het gebruik van het platform beperkt zich niet tot de periode dat de cliënt in zorg is.