Zorg voor jezelf
Nieuws

Quli is MedMij deelnemer

Trots delen wij mee dat Quli het MedMij-label heeft. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Het label geeft aan, dat Quli voldoet aan die Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en mensen die zich vanwege hun beroep met jouw gezondheid bezighouden.

MedMij logo

PGO
Quli is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en digitaal platform voor samenwerken. We realiseren ondersteuning om de mens op de eerste plaats te zetten binnen zijn of haar persoonlijke zorgnetwerk. Vertrouwen en veiligheid zijn onze belangrijkste kernwaarden.

Quli ondersteunt zelf- en samenredzaamheid en is ook in het bezit van het NEN 7510 certificaat en kwalificaties van NICTIZ voor verschillende systeemrollen (informatiestandaarden). Daarmee laten we zien dat we vertrouwd en veilig omgaan met gegevens. Quli zorgt ervoor dat iedereen altijd en overal de mogelijkheid heeft om zijn of haar eigen zorggegevens te verkrijgen, te beheren en te delen met naasten.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een PGO. Zij maken de spelregels voor deze uitwisseling. PGO’s en zorgorganisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar.

De 7 zekerheden van MedMij
Je komt het label tegen bij Quli en ook bij zorgaanbieders of gezondheidsprofessionals. Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die daaraan worden gesteld.

Als je jouw gezondheidsgegevens uitwisselt via MedMij, weet je zeven dingen zeker:

  1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen PGO.
  2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in Quli verzamelt en met wie je ze deelt.
  3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld.
  4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO én veelal ook op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
  5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label (of is bezig dit te verkrijgen).
  6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label te verkrijgen.
  7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

Zorgaanbieders
Door het gebruik van een PGO is de gebruiker beter op de hoogte van de eigen situatie en wordt daarmee een gelijkwaardiger gesprekspartner. Hierdoor kan je als professional of zorgorganisatie beter passende zorg leveren. Voldoet een zorgorganisatie aan MedMij, dan voldoet deze direct aan de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (wabvpz)’.

Feestje
Op 11 september 2019 werd de toetreding van Quli gevierd tijdens een bijeenkomst georganiseerd door MedMij.

2 mannen met het medmij logo in hun handen