Zorg voor jezelf
Blog

Quli open gezondheidsplatform

Het Quli gezondheidsplatform is een open digitaal platform met gegevenskluis. We integreren:
1. Apps, ehealth-systemen, ECD’s, EVS en vragenlijsten (ROM) zoals die door zorgaanbieders worden gebruikt en aangeboden aan patiënten en cliënten (bijv. via portalen);
2. Keuzehulpen en betrouwbare content, zoals van Inforium BV, Stichting KIJKsluiter en ZorgKeuzeLab;
3. Communicatie-platforms zoals Zoom, MS Teams, MiBida B.V., MedMij, ZorgMail; een oplossing van Enovation B.V. en VIXY Online Video Platform. Het netwerk van de patiënt vormt de veilige en persoonlijke basis voor communicatie van gegevens, veilig videobellen en delen van video’s;
4. ‘Publieke’ apps en app-platforms (GGz-appwijzer). GetGrip pusht alle data naar Quli zodat de gebruiker daar de gegevens heeft en kan delen;
5. Gegevens die door andere professionals en in toenemende mate door de patiënt zelf zijn vastgelegd, ook via wearables en patient care devices. De patiënt wil serieus genomen worden en ook de zelf vastgelegde gegevens (of door naaste) kunnen delen.

Quli Gezondheidsplatform
Zonder deelname van de mens kan een professional gedrag, gezondheid, ziekte en zorg niet effectief benaderen. De professional-patiënt-relatie evolueert daarom van een paternalistische benadering naar een participatief model. Mensen hebben goede informatie nodig om voor zichzelf te zorgen en effectief te communiceren in het persoonlijke netwerk. Het empoweren van mensen is ook belangrijk omdat informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners beperkt is, vooral over zorgdomeinen en regio’s heen. Mensen en professionals, zijn vaak bereid en in staat om informatie te delen. Met e-email, apps en social media als bewijs. Die kennen echter beperkingen. Ze zijn ad hoc en specifiek waardoor patiënten geen longitudinaal dossier kunnen opbouwen, het dossier niet kunnen gebruiken om voor zichzelf te zorgen en geen gegevens effectief en veilig kunnen delen in hun netwerk. Daarom maken we Quli. Daarmee empoweren we mensen in vitaliteit en gezondheid en bevorderen interoperabiliteit met en tussen zorgaanbieders.  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere organisaties stimuleren initiatieven die patiënten, professionals en zorgaanbieders in staat stellen om veilig toegang te krijgen tot persoonlijke zorggegevens. Acceptatie en gebruik hiervan groeien in Nederland door toenemende beschikbaarheid van: gegevens, veiligheid en privacy en overtuigende use- en businesscases.

Quli Gezondheidsplatform, inclusief PGO en DVP

Openheid op platformniveau is belangrijk. Dat gaat verder dan de conventionele eisen aan EPD’s: interoperabiliteit en beveiliging. Het Quli-platform:
(a) vermindert belemmeringen voor het verzamelen en delen van gegevens,
(b) biedt hoogwaardige, veel gebruikte en veilige softwarecomponenten,
(c) faciliteert samenwerking van mensen en professionals (ook onderling in de vorm van een transmuraal dossier),
(d) werkt over grenzen van organisaties en regio’s heen.

Lees over een voorbeeldimplementatie voor Integrale Wondzorg.