Zorg voor jezelf
Nieuws

Start van programma PGO Netwerk Noord

Op vrijdag 23 oktober is het officiële startschot gegeven voor PGO Netwerk Noord. Zorgplatform Quli is trots deel uit te mogen maken van dit ambitieuze samenwerkingsproject. Het doel van de samenwerking is iedereen in Noord-Nederland meer digitaal te ondersteunen om de eigen gezondheid te managen en daarin samen te werken met zorgverleners.

PGO Netwerk Noord zal een veilige, open infrastructuur realiseren waarop zorgaanbieders hun systemen kunnen aansluiten. Door in te zetten op verandering van zorg, preventie en vitaliteit wil Noord-Nederland problemen rondom de grotere zorgvraag door vergrijzing en oplopende tekorten in het zorgaanbod oplossen. 

In totaal zal er gedurende drie jaar zo’n 10 miljoen euro door het netwerk worden geïnvesteerd, waaronder 4 miljoen subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  

Een PGO geeft zorggebruikers regie over hun eigen gezondheidsgegevens. Als een PGO gekoppeld wordt aan de systemen van zorgaanbieders, ontstaan er vele kansen om de huidige uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. 

Bekijk voor meer informatie over dit programma: https://pgonetwerknoord.nl

Quli PGO Netwerk Noord