Zorg voor jezelf
Persbericht

Tienduizenden inforiums naar Quli

Inforium en Quli zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen de vele duizenden berichten die zorgverleners per maand via Inforium al naar patiënten en cliënten versturen, voortaan ook naar Quli worden gezonden. Dit stelt zorgorganisaties in staat om persoonsgerichte informatie simpel, snel en slim samen te stellen en te verzenden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de betreffende burger. In Quli kunnen de inforiums veilig worden opgeslagen en zijn ze voor de burger altijd, overal en in onderlinge samenhang toegankelijk.

Inforium
Inforium is de makkelijkste manier om digitaal informatie op maat door zorgverlener bij patiënt te brengen en is sterk groeiend. Deze zogenaamde inforiums worden samengesteld en op maat uitgekozen door artsen, zorgverleners en andere professionals. Naast tekstuele informatie, biedt Inforium bij een groot aantal diagnoses en behandelingen aanvullende informatie via plaatjes, geluidsfragmenten en video’s. Hierdoor wordt de informatie nog duidelijker en beter te begrijpen. Inforium werkt via digitale media en belast daarmee het milieu niet onnodig. Een zorgorganisatie kan hiermee duizenden vellen papier en folders besparen. Burgers hoeven niet meer te zoeken in folderrekken en krijgen informatie op maat toe gezonden. En de zorgverlener heeft alle informatie zowel aan zijn bureau als onderweg altijd tot zijn beschikking.

Quli
Met Quli kan iedereen zelf zijn zorggegevens verzamelen, beheren en delen. De regie ligt bij de gebruiker, hij bepaalt wie toegang heeft tot zijn gegevens en met wie hij die wil delen. Quli is gericht op het verbeteren van de autonomie, zelf- en samenredzaamheid en kosteneffectiviteit van zorg. Quli is er voor burgers en hun zorgnetwerk. Quli wordt gekoppeld met e-dossiers en ehealth-aanbod van zorgorganisaties. Quli baseert zich op internationale standaarden en onderschrijft de afspraken van Medmij met betrekking tot de basiseisen en spelregels van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Kernbegrippen hierbij zijn: gebruiksgericht, veilig en betrouwbaar.

Samenwerking
Inforium en Quli werken samen aan de opschaling van uitwisseling van betrouwbare zorginformatie met burgers zodat deze beter geïnformeerd kunnen participeren in zorgprocessen en autonomie, zelf- en samenredzaamheid worden gestimuleerd. Met Inforium en Quli krijgen mensen informatie passend bij hun situatie. Om te lezen, kijken, herhalen, verwijderen en/of te delen. Door iedereen, met iedereen en voor iedereen.

Maak een gratis account aan