Zorg voor jezelf
Nieuws

Voor het eerst zelfmeetgegevens vanuit Quli naar HIS verstuurd

Bij een recente praktijkproef in een Limburgse regio van OPENEerstelijn hebben patiënten zelfmeetgegevens vanuit Quli naar hun huisarts gestuurd. Daarmee is voor het eerst interactie met een huisartseninformatiesysteem (HIS) tot stand gekomen. Door deze ontwikkeling kunnen mensen via Quli gestandaardiseerde en gestructureerde zelfmeetgegevens naar zorgaanbieders zenden.

Invoeren van zelfmeetgegevens door Quli-gebruiker

Deel je gegevens MedMij
In NL krijgen we door de koppeling van Quli en systemen van zorgaanbieders voor iedereen beschikbaar dat meetwaarden gedeeld kunnen worden met alle zorgaanbieders en (medische) servicecentra die aan de standaarden (gaan) voldoen. Schaalbaar en betaalbaar, zoals recent onderzoek virtuele zorg bij Rijnstate voorwaardelijk stelt. Patiënten (en naasten) hoeven hierdoor geen gebruik meer te maken van allerlei verschillende apps. En zorgaanbieders hoeven niet meer te investeren in apps of andere vormen van gefragmenteerde en ad hoc gegevensuitwisseling met patiënten.

Welke metingen?
De aanlevering door patiënten omvat momenteel de volgende meetwaarden:

⏱Ademhaling
⏱Bloeddruk
⏱Glucose (gebaseerd op zib LaboratoriumUitslag)
⏱Hartfrequentie
⏱Lichaamsgewicht
⏱Lichaamslengte
⏱Lichaamstemperatuur
⏱O2Saturatie
⏱Polsfrequentie

Hoe verder?
Vervolgens kunnen er per aandoening of vakgebied goede aanvullende afspraken worden gemaakt. Die gegevens kunnen worden verwerkt in het MedMij Afsprakenstelsel, gestructureerd, gestandaardiseerd en voorzien van duiding en context-informatie. Wellicht zijn en komen er (leveranciers van) patient care devices die deze gestandaardiseerde meetwaarden ondersteunen. Door deze devices te koppelen (mits gecertificeerd voor en geaccepteerd door de zorg) wordt de registratie-inspanning door patiënten of naasten gereduceerd.

O ja, je hoeft gegevens niet te delen met professionals. Je kan ze (vast) registreren voor jezelf.

Lees hier het bericht van OPENEerstelijn.